Paven om dødsstraff: Tilby den dømte en ny sjanse

 

Pave Frans om dødsstraff

 

I et nytt videobudskap formaner paven makthavere og myndigheter i alle land til å ta de nødvendige skritt mot avskaffelse av dødsstraff.

 

Pave Frans sendte onsdag 27. februar budskapet til Verdenskongressen mot dødsstraff som er organisert av foreningen Sammen med dødsstraff (Together against the Death Penalty, ECPM) som arrangerer et møte i Europaparlamentet, Brüssel, fra 26. februar til 1. mars.

 

Ingen skal drepes

Paven sier at Kirken alltid forvarer livet og at hennes syn på dødsstraff har modnet. Det er også bakgrunnen for at han nylig endret teksten om den mest ekstreme straffemetoden i Kirkens katekisme. Paven understreker at en persons verdighet ikke forsvinner, selv om han eller hun har utført de verst tenkelige kriminelle handlinger: «Ingen skal drepes og dermed fratas muligheten til å pånytt omfavne samfunnet, som den har skadd eller påført lidelse», sier pave Frans.

ECMP kjemper mot dødsstraff over hele verden. Foreningen  arbeider for å nå sitt mål om et universelt forbud mot dødsstraff gjennom å publisere og distribuere informasjonsmateriell og undervisningsverktøy. Den organiserer også kampanjer og driver påvirkningsarbeid overfor myndigheter både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Les mer