Biskop Berislav Grgić' Fastebudskap 2019

 

Hyrdebrev for fasten 2019, Tromsø stift, Den katolske kirke i Nord-Norge

sx979d2c.jpeg

Foto: Rune S. Bertinussen / SCANPIX 

  

Kjære troende i Tromsø stift,

Vår Kirke er Kristi brud.

1790b36b-846b-412a-a3a7-05d03e23a409.jpg

Det er det første som jeg ønsker å skrive til dere denne gangen. I august i fjor skrev jeg at det har kommet mye frem i mediene om overgrep begått av den amerikanske kardinalen McCarrick, om overgrep i Pennsylvania (USA), i det hele om onde gjerninger som har skjedd i katolske bispedømmer i USA. Og så skrev jeg at vi alle vet at vår Kirke er en annen, men vi er veldig triste, vi lider og gråter.

 

I den siste tiden står det fortsatt, særlig i kirkelige media, om mange overgrep som har skjedd i bispedømmer over hele verden. Avsløringene fortsetter og tar ikke slutt. De nye avsløringene om overgrep begått av Kirkens menn mot ordenssøstre i mange afrikanske bispedømmer og i India kommer også langsomt ut i massemedia og vil forskrekke oss. Igjen blir det å lide og gråte og stille spørsmål: Hvordan har det vært mulig, og hvorfor?

 

Men, tross alt dette: Vår Kirke er en annen. Hun er Kristi brud. Kristus er ydmyk av hjertet. Maria er Kirkens og vår mor. Hun er Herrens ringe tjenerinne. Veldig, veldig mange trosfeller over hele verden er det de er kalt til å være, gode, troende, ydmyke, enkle, fattige, hengivne, hjelpsomme, står i tjenesten dag og natt for sine medmennesker og for Kirken. Derfor ber jeg dere: Glem ikke ydmykhet og ringhet som vi har fått fra Jesus og Maria.

 

Det andre: Takk til Asia Bibi!

Asia Bibi, en kvinne fra Pakistan som har sittet på dødscelle i mer enn åtte år anklaget for blasfemi, er nå fri og kan reise til Canada. Hvor mye måtte hun lide og gråte! Denne katolske kvinnen har utført en tjeneste for Kirken, i motsetning til kardinal McCarrick og slike overgripere. Bli ikke redd for å elske Jesus og Maria og Kristi brud Kirken, kjære troende folk i Norge! Alt man gjør av ren kjærlighet, får skjønnhet og storhet. Gled dere over at vi har en Asia Bibi.

 

Og det tredje: Det er vår Herre som leder sin Kirke, ikke vi.

Med disse ord fra salme 37 ønsker jeg dere velsignet fastetid:

Bli ikke harm på de onde.

Sett din lit til Herren og gjør det gode.

Ha din lyst og glede i Herren.

Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham.

 

 

+ Berislav Grgić

 Tromsø, 1. mars 2019

 

Les mer