Chile: Pave Frans innvilger kardinal Ezzatis avskjedssøknad

Vatikanet, 23. mars 2019 (KI/CNA) – Pave Frans innvilget lørdag den 23. mars 2019 avskjedssøknaden fra erkebiskopen av Santiago de Chile, kardinal Ricardo Ezzati Andrello (77), som har blitt anklaget for å være involvert i å dekke over forbrytelsene til flere misbruksprester. Kardinal Ezzati leverte i mai 2018 sin avskjedssøknad til paven sammen med resten av de chilenske biskopene. Samtidig som innvilgelsen av kardinalens avskjedssøknad, utnevnte paven biskop Celestino Aos Braco OFMCap (73) av Copiapó i Chile til apostolisk administrator sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis («av tomt sete og inntil Den hellige stol bestemmer noe annet») av Santiago. Hans oppgave blir å administrere erkebispesetet inntil utnevnelsen av kardinal Ezzatis etterfølger.

Ezzati er den åttende chilenske biskopen som har fått innvilget sin avskjedssøknad siden mai 2018. Kardinalen har kommet i de chilenske myndighetenes søkelys for en mulig overdekking av forbrytelsene til misbruksprestene Fernando Karadima, Rigoberto Tito Rivera Muñoz og Oscar Munoz Toledo. Han benekter å ha dekket over noe misbruk. Chilensk politi ransaket flere kontorer i erkebispedømmet sommeren 2018 etter at Rivera Munoz ble knyttet til et mistenkt nettverk av fjorten misbruksprester i nabobispedømmet Rancagua. Under ransakningen ble det oppdaget et brev fra 2013 fra en tidligere biskop av Rancagua til kardinal Ezzati som kritiserte ham for hans svar til ofre for p. Fernando Karadima. Karadima var en seriemisbruker av mindreårige, og det var hans forbindelser til biskop Juan Barros som utløste skandalen som har rammet hele den chilenske Kirken. Ezzati påkalte senere sin legale rett til å tie etter at han ble innkalt for å avgi forklaring av en offentlig anklager.

catholicnewsagency.com / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)