Diecezja Oslo odwołuje się od wyroku

IMG_3178.jpeg

WNIESIENIE APELACJI: Jesteśmy rozczarowani wyrokiem. Najbliższy czas wykorzystamy  na dokładne przeczytanie uzasadnienia wyroku i rozważymy ewentualne wniesienie apelacji do Sądu Najwyższego - powiedział prawnik Diecezji Anders Ryssdal bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku Sądu Apelacyjnego 14 marca 2019. Teraz Diecezja podjęła decyzję: apelacja w tej sprawie zostanie wzniesiona do sądu trzeciej instancji.

 

Diecezja Oslo postanowiła odwołać się od wyroku Sądu Apelacyjnego Borgarting (dla rejonu Oslo, Østfold i Buskerud). 

Biskup Eidsvig postanowił zwrócić się z prośbą do adwokata Diecezji, Andersa Ryssdala z kancelarii Glittertind o wniesienie apelacji do Sądu Najwyższego po tym jak Sąd Apelacyjny Borgarting odrzucił odwołanie Diecezji w sprawie cywilnej dotyczącej zwrotu dotacji publicznych.

 

Fundamentalne pytania

Decyzja została podjęta po tym jak pytanie zostało rozważone w różnych organach wewnętrznych, takich jak Kolegium Konsultacyjne, komitet roboczy Rady Duszpasterskiej i Rada Finansowa. Sprawę tę przedyskutowano również z doradcami zewnętrznymi.

- Diecezja wnosi apelację między innymi dlatego, że uważamy, że Sąd Apelacyjny, w porównaniu z innymi wspólnotami religijnymi, zinterpretował zasady dotacji zbyt restrykcyjnie dla Diecezji Oslo. Ta sprawa wnosi pewne fundamentalne i nierozwiązane pytania, które chcielibyśmy wnieść przed wyższą instancję prawną - mówi adwokat Anders Ryssdal.

 

Wyrok Sądu Najwyższego możliwy przed Nowym Rokiem

Jeśli Kolegium Sądu Najwyższego ustosunkuje się do apelacji pozytywnie i przyjmie ją, Sąd Najwyższy wyda wyrok w tej sprawie do końca tego roku.

Wynik jaki zapadnie w tej sprawie będzie miał wpływ na Prelaturę Trondheim, która nie jest stroną w tej sprawie.

 

Więcej o tej sprawie znajdziesz tu i tu

Wyrok Sądu Apelacyjnego od którego OKB będzie się odwoływać przeczytasz tu 

Czytaj po norwesku