Høymesse med de nordiske biskoper

Nordisk bispekonferanse i Trondheim 29. mars – 2. april

HØYMESSE I OLAVS BY: Alle de nordiske biskopene og nuntius møtes til bispekonferanse på Birgittaklosteret på Tiller fra 29. mars til 2. april. Søndag 31. feiret biskopene pontifikal høymesse i St. Olav domkirke, Trondheim. 
 
 
 
– Det er underbart at vi, på en av Nordens helligste steder får feire messen i dag, sa kardinal Anders Arborelius da han innledet messefeiringen den 4. søndag i fasten i St. Olav domkirke i Trondheim.
 
Tekst: trondheim.katolsk.no
Foto: Jan Erik Kofoed
 
Mange biskoper var samlet i forbindelse med Nordisk bispekonferanse, og Biskop Bernt Eidsvig kunngjorde at denne dagens messe ble lest for Bonifatiuswerk, som var representert ved generalsekretær mgr. Georg Austen.
Gjennom sitt Diasporaprogram har Bonifatiuswerk stått for nærmere en tredjedel av finansieringen av nye St. Olav domkirke. Til stede var også biskop Dominikus Meier av Paderborn. Han og de andre geistlige i Paderborn, som er sete for Bonifatiuswerk, har alltid har hatt et øye for Skandinavia og våre behov, sa biskop Eidsvig, som takket hjertelig for all støtte fra tyske givere.

 

De øvrige biskopene som deltok i bispekonferansen ble også presentert, før den høytidelige og vakre høymessen ble feiret i en fullsatt St. Olav domkirke. 

 

Se bilder fra høymessen