List Sekretarza Stanu w MSZ do Polonii i Polaków poza granicami kraju z okazji polonijnego Święta

last ned.png

List Sekretarza Stanu w MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęk do Polonii i Polaków poza granicami kraju z okazji polonijnego Święta

 

Szanowni Państwo!

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – obchodzony już od 17 lat w dniu 2 maja – jest wyjątkową okazją przypomnienia faktu i docenienia faktu, że poza granicami Polski mieszka obecnie 20 milinów naszych rodaków i osób o polskich korzeniach. Święto Polonii i Polaków za granicą to wyraz uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierności oraz przywiązania do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.

Dzień Polonii symbolicznie przypomina nam o tych wszystkich, którzy poza granicami kraju kultywują polskie tradycje, język i obyczaje. Mimo oddalenia, Państwo, nasi Rodacy nie zapominacie o swoich korzeniach, czyniąc je swoją dodatkową siłą – siłą wartości i patriotyzmu. Jako cenna i aktywna część Narodu Polskiego przyczyniacie się Państwo do zwiększenia poziomu wiedzy społeczności międzynarodowej nt. Polski i jej historii, trwale zachowując i umacniając polską tożsamość.

Pragnę podziękować wam, Szanowni Rodacy, za trud „bycia Polakiem”. Niestety, wciąż nie wszędzie na świecie jest to proste i łatwe. Pragnę przy tej okazji wyrazić wdzięczność wszystkim organizacjom polonijnym zaangażowanym w krzewienie prawdziwej, opartej na faktach narracji na temat historii Polski i jej miejsca w Europie i świecie. Mogę Państwa zapewnić, że w tych działaniach nie jesteście sami, będziemy wspierać Wasze wysiłki na rzecz utrzymania i rozwijania więzi z krajem pochodzenia.

 

Szanowni Rodacy!

Z okazji Państwa Święta, Święta Polonii i Polaków za Granicą, życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz niewyczerpanych sił w krzewieniu polskości i wzmacniania dobrego imienia i wizerunku naszego kraju w świecie.