OKB søker erfaren regnskapssjef

 

Våpenskjold.png

 

Oslo katolske bispedømme (OKB) har 26 menigheter og omfatter de 13 sørligste fylkene i Norge. Vi er 50 ansatte sentralt og rundt 80 prester, i tillegg til lokalt ansatte i menighetene. Bispedømmet vokser raskt og betjener langt over 165 000 registrerte katolikker fra 180 land. 

 

 

 

SØKER ERFAREN REGNSKAPSSJEF

Bispedømmet har vokst raskt i de siste årene, og administrasjonen gjennomgår som følge av dette en nødvendig endring.

Regnskapsavdelingen har ansvaret for regnskapsføringen av 20 menigheter og Oslo katolske bispedømme sentralt, som i tillegg til den sentrale enheten består av fire heleide aksjeselskaper og en forening.

For å styrke fagkompetansen innen regnskap, skatt og merverdiavgift i en krevende periode, søker vi en erfaren og engasjert regnskapssjef. Du vil rapportere til økonomisjef og få selvstendig fagansvar for flere områder, bl.a. avskrivninger og eiendom.

 
Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
 • Månedlig rapportering av virkelige tall vedlikehold
 • Kvartalsvis rapportering OKB og datterselskap
 • Faglig støtte til og opplæring av regnskapsmedarbeidere
 • Kvalitetssikring av regnskapsavdelingens leveranser
 • Bidra til å utvikle og forbedre intern kontroll rutiner i OKB konsern og menigheter
 • Periodiske avstemminger
 • Implementere SAF-T (Standard Audit File – Tax)
 • Andre regnskapsoppgaver ved behov

 

Krav til kompetanse:
 • Minimum fem års relevant arbeidserfaring
 • Kunnskap om merverdiavgift
 • Kunnskap om lønnskjøring og lønnsregler
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Analytisk
 • Strukturert
 • Tålmodig og med gode samarbeidsevner

 

Du må ha respekt og forståelse for Den katolske kirkes oppdrag.

 

Hva kan OKB tilby deg:
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Hyggelige lokaler i Oslo sentrum
 • Et godt faglig miljø innen økonomi og regnskap
 • Hyggelige kollegaer
 
Kontaktpersoner:
 • Mona Fallin, økonomisjef: Tlf. 99 22 84 20
 • Anne-Mette Ringdal, kansler: Tlf. 97 17 92 35

 

Søknad med CV sendes til Mona Fallin på e-mail: mona.fallin@katolsk.no

Søknadsfrist: 11. juni 2019