Papież zezwolił na pielgrzymki do Medjugorje

Według relacji osób zwanych „widzącymi” objawienia maryjne, które rozpoczęły się w Medjugorje w roku 1981 trwają do dziś. Kościół bada prawdziwość tych objawień. REUTERS/ Matko Biljak/File Photo

 

 

Papież wyraził zgodę na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje. Rzecznik Watykanu zaznaczył jednak, że decyzja ta nie jest jednoznaczna z uznaniem domniemanych objawień maryjnych, do jakim miało dojść w tym miejscu.

 

 

O papieskiej decyzji poinformował wizytator Stolicy Apostolskiej dla Medjugorie abp Henryk Hoser oraz nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie abp Luigi Pezzuto. Co oznacza ta decyzja w praktyce?

Od tej pory pielgrzymki będą mogły być organizowane oficjalnie przez diecezje i parafie, a nie tak jak dotychczas odbywać się jedynie w formie prywatnej.

Decyzji papieża nie należy interpretować jednak jako uznania domniemanych objawień do jakich miało dojść w Medjugorie twierdzi  Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti. Zaznaczył on, że objawienia wymagają dalszych badań ze strony Kościoła. Powiedział również, że „należy uniknąć tego, aby takie pielgrzymki wywoływały zagubienie czy dwuznaczność, jeśli chodzi o aspekt doktrynalny. Dotyczy to także wszystkich duszpasterzy, którzy chcą udać się do Medjugorje i celebrować tam lub koncelebrować także w sposób uroczysty”.

Watykański rzecznik zauważył, że „biorąc pod uwagę znaczny napływ osób do Medjugorje i liczne owoce łaski, które się narodziły, takie zalecenie świadczy o szczególnej uwadze duszpasterskiej Ojca Świętego, którą chce otoczyć to miejsce, by pogłębić i krzewić owoce dobra”. Alessandro Gisotti poinformował, że dzięki decyzji Franciszka wizytator apostolski będzie miał większą swobodę w ustanawianiu - w porozumieniu z ordynariuszami miejsc - relacji z księżmi odpowiedzialnymi za organizowanie pielgrzymek do Medjugorie, jako pewnymi i dobrze przygotowanymi osobami, oferując im informacje i wskazówki pomocne w owocnym prowadzeniu pielgrzymek.

Nie jest to pierwsza decyzja papieska w sprawie Medjugorje. Wcześniej Franciszek mianował abp. Hosera swym specjalnym wysłannikiem, a rok temu wizytatorem dla tamtejszej parafii. Jego misja zlecona na czas nieokreślony ma charakter ściśle duszpasterski i nie dotyczy kwestii uznania tzw. objawień maryjnych. Oblicza się, że do Medjugorie przybywa rocznie ok. 2,5 mln pielgrzymów z całego świata.

Abp Hoser podkreśla, że Medjugorje pozostaje przede wszystkim znakiem żywego Kościoła. Klimat miejsca sprzyja modlitwie, gościnie oraz nawróceniu. Podkreśla zarazem, że znakomita większość pielgrzymów nie przybywa do tego miejsca z powodu objawień. Bardziej pociąga ich atmosfera modlitwy.

 

(na podst. Vatican News)