Prestevielse i Bredtvet kirke

 

Prestevielse i Bredtvet kirke 22. juni

a5f2b7c6-3f9b-4cf4-88ed-a2f9733c4391.jpg

PRESTEVIES: Diakon Hai Nguyen (t.h) ordineres av biskop Bernt I. Eidsvig lørdag 22. juni kl. 12 i Bredtvet kirke, Oslo. Foto: Kristin Svorte

 

Lørdag 22. juni 2019 kl. 12.00 blir diakon Hai Nguyen presteviet i St. Johannes apostel og evangelist menighet, Bredtvet kirke, i Oslo av biskop Bernt I. Eidsvig.

Alle er hjertelig velkommen til ordinasjonsmessen med påfølgende mottagelse.

Etter mottagelsen (ca. kl. 16.00) gir ordinanden primissvelsignelse til alle som måtte ønske det.

Søndag 23. juni feirer diakon Hai Nguyen sin første messe som ordinert prest i Trefoldighetskirken i Oslo, på Høytiden for Kristi legeme og blod (Corpus Christi).

 
Hvordan komme seg til Bredtvet kirke? 
  • Bil: St. Johannes apostel og evangelist menighet, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo 
  • Kollektiv: T-bane 5, Vestli. Gå av på Rødtvet. Se ellers: ruter.no/reiseplanlegger

 

Les på polsk