Biskop Berislavs preken ved innvielsen av St. Josef kirke

Vigsling: Innvielsen av nye St. Josef kirke i Alta tok sted 22. juni 2019. Rundt 200 troende fra hele Nord-Norge var tilstede for å feire at Alta har fått en ny katolsk kirke. Det er hele 120 år siden sist. Kirken er bygget av frivillige fra Tyskland.  Foto: Elisabeth Librekt Olsen

 

Kjære brødre og søstre!

Helt siden byggeplanene for den nye kirken startet, og så lenge arbeidet pågikk, hadde vi og særlig pastor Wojciech Egiert, denne bønnen i hodet og hjertet:

"St. Josef kirke i Alta. Et gudshus til Guds ære. Et gudshus for bønn og tilbedelse, og til styrke i våre liv. Et gudshus som viser oss veien til vårt evige hjem i himmelen. Ved Kristus, vår Herre." 


I dag er vi takknemlige
og opplever en stor glede. Vi er stolte, vi stoler på Den hellige Josef, for vi vet at han har hjulpet oss. Han er skytshelgen for Universalkirken. I Kirkens liturgi sies det om ham: `Han er den rettferdige mann Gud gav Maria til ekte, den tro og kloke tjener Gud satte til overhode for Den hellige familie, for at han i fars sted skulle verne om Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, vår Herre` (Fra prefasjonen 19. mars).

Kjære brødre og søstre, Den hellige Josef er ikke en hvem som helst blant våre mange helgener. Han er i sentrum, han er helt nær Maria, Jesus og vår himmelske Far. Han er et bilde på et helt vanlig menneske gjennom hele historien – og det er veldig bra at vi her i Alta – helt siden Den katolske kirke etter Reformasjonen kom tilbake til Nord-Norge – har hatt ham som vår skytshelgen. Forholdet som han hadde til Maria og sammen med henne til Jesus, slike livsforhold finnes hos mange i Nord-Norge. En mann som tar til seg en ung kvinne med barn, som ikke egentlig er hans eget kjødelige barn, og ofrer seg helt for dem. St. Josef ofret seg i ydmykhet, lydighet, hengivenhet og selvoppofrende kjærlighet. Glem ikke det, kjære troende i Nord-Norge når dere ærer ham, kommer hit til dette, hans hus – denne kirken som bærer hans navn – for å be om hans forbønn. Han vil være god mot deg, som den gang med Maria og Jesus. Gjennom ham er du helt nær Maria, Jesus og vår himmelske Far.

Amen.

 

+Biskop Berislav Grgić 

Alta,  St. Josef kirke, 22. juni 2019

 

 

Les mer: