Generalsuperioren for St. Elisabethsøstrene på visitt i Nord

VISITAS: Moder M. Samuela Werbińska CSSE (t.v), generalsuperioren for St. Elisabethsøstrene, på besøk hos biskop Berislav Grgić sammen med provinsialsuperioren i Norge, sr. M. Katarina Hodyr CSSE. Foto: Heidrun Aufles

 

Generalsuperioren for St. Elisabethsøstrenes kongregasjon, moder M. Samuela Werbińska CSSE, sammen med provinsialsuperioren, sr. M. Katarina Hodyr CSSE, visiterte St. Elisabethsøstrenes virksomheten i Tromsø stift fra 6. til 13. juni 2019. Fredag, den 7. juni 2019 var de hos biskop Berislav Grgić.

Søstrene og biskopen snakket om søstrenes nærvær i Tromsø og Hammerfest, litt om situasjonen generelt i Tromsø stift og litt om St. Elisabethsøstrenes kongregasjonen på verdensbasis, samt den nåværende krisesituasjonen i Den katolske kirke. De besøkte også bispegårdens kapell og Vår Frue kirke, hvor de ba sammen.

Søstrene og biskopen gleder seg over at St. Elisabethsøstrene kan fortsette sitt gode virke i Nord-Norge. Vi håper at søstrene og Stiftet får nye kall og frivillige modne menn og kvinner som ønsker å komme til hit for å hjelpe til, tjene Herren her i Nord og vitne om evangeliet. Søstrene gledet seg mye til å kunne se nye St. Josef kirke i Alta. På hjemveien tok de direkte fly fra Alta til Oslo.

 

Melding fra Tromsø Stift