Katolsk Forum Asker og Bærum feirer 25-årsjubileum

Gratulerer_bløtkake.jpeg  Henning_Laugerud.png

 

Katolsk Forum Asker og Bærum har eksistert i 25 år siden 1994!

 

Jubileet feires med bløtkake til kirkekaffen søndag 16. juni, og med foredrag holdt av førsteamanuensis Henning Laugerud.

Tema for foredraget: Er reformasjonen den største katastrofe i norsk historie?»

Henning Laugerud er kunst- og kulturhistoriker ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med og skrevet bredt innen for europeisk kultur-, idé- og kunsthistorie fra middelalder til 1800-tall. Han har særlig arbeidet med religiøs mentalitet, og kristendommens materielle og visuelle kultur i middelalder og tidlig nytid. Han har nettopp gitt ut boken «Reformasjon uten folk».

 

Alle er velkommen til kirkekaffe og foredrag etter høymessen (kl. 12.30) søndag 16. juni 2019 i Mariakirkens lokale, Nyveien 17, Stabekk.