St. Olav domkirkemenighet søker engasjert katekesekoordinator

Bilde 07.06.2019 klokken 13.53.jpg

Ledig stilling som katekesekoordinator (80%) tilknyttet katekeseundervisningen i St. Olav domkirkemenighet

 

St. Olav domkirkemenighet er den første katolske menighet som ble opprettet i Norge etter reformasjonen. I dag er den også en av våre største menigheter med ca. 11.500 medlemmer, hvorav ca. 3000 deltar i søndagsmesse hver helg. I tillegg til sogneprest og kapellaner består staben av menighetssekretær, en karitativ koordinator, en organist, en kantor, en vaktmester, en renholder, barne- og ungdomsarbeider og frivillige kontormedarbeidere.

 

En viktig oppgave for menigheten er å hjelpe foreldre til å oppfylle det løftet de avla i dåpen om å oppdra barna i den kristne tro. Derfor tilbyr vi katekeseundervisning fra og med 2. klasse t.o.m. 9. klasse. Gjennom katekesen ønsker vi å gi de unge kunnskap om og erfaring med troen, slik at troen kan styrkes og modnes i den enkelte. Ca. 500 barn og unge går til katekese i domkirkemenigheten på ulike språk. De som underviser er alle frivillige, men vi søker etter en som skal koordinere og tilrettelegge for undervisningen.

 

IMG_0252 2.jpeg Vi søker etter en medarbeider med:

 • Brennende iver etter å gi troen videre til barn og unge
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid
 • Beherskelse av norsk språk både skriftlig og muntlig. Det kan være en fordel å kunne flere språk
 • Erfaring med å jobbe med hjemmesider og sosiale medier, katekese, eller med barne- og ungdomsarbeid kan være en fordel

 

 
Katekesekoordinatorens oppgave vil bestå av:
 • Koordinering av alt katekesearbeid
 • Rekruttering og oppfølging av kateketer til den norskspråklige katekesen, og andre frivillige
 • Informasjonsarbeid skriftlig og muntlig
 • Drive hjemmesiden for katekesen, og designe og produsere hefter og plakater v
 • Ha katekese ved behov
 • Samarbeide med prest og organist om familiemessene
 • Sette opp plan for undervisningen, og sørge for nødvendig undervisningsutstyr
 • Utføre kontorarbeid tilknyttet stillingen og menigheten
 • Samarbeide med barne- og ungdomsarbeideren om tilrettelegging og gjennomføring av katekesehelger
 • Delta på stabsmøter

 

Vi kan tilby:
 • En selvstendig og utfordrende stilling
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold og engasjerte ansatte og frivillige
 • Opplæring/oppfølging

 

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og de andre ansatte på menighetskontoret.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, og arbeidet følger i stor grad skoleåret. Man må derfor være i stand til å kunne jobbe lengre dager i forbindelse med katekeseårets begynnelse og slutt.

Stillingen avlønnes etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring. Om behovene vokser vil det på sikt vurderes om stillingen utvides til 100%.

 • Tiltredelse ca. 1. september
 • Søknad sendes innen 28. juni til St. Olav domkirkemenighet ved p. Pål Bratbak, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller på epost: pal.bratbak@katolsk.no.

Spørsmål vedrørende stillingen kan også rettes til sognepresten eller nåværende katekesekoordinator, Anja Z. Persvold, på telefon 22982165.