Støtten til Den norske kirke vil avgjøre hva andre trossamfunn får

 

NYTT LOVVERK: Fredag legger Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) frem et nytt felles lovverk for alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 

Den nye trosstøtten skal fordeles likt uavhengig av trossamfunn, men vil også i fremtiden baseres på Den norske kirkes medlemsantall.

 
Tekst: NTB

 

Dagens støttesystem for tros- og livssynssamfunnene videreføres i det nye felles lovverket for samtlige trossamfunn i Norge som presenteres fredag 21. juni. Det betyr at størrelsen på trossamfunnenes støttesats baseres på hvor mye Den norske kirke får, skriver Vårt Land.

Regjeringen vil beholde systemet der summen Den norske kirke får – delt på hvert medlem – er satsen også andre trossamfunn får per medlem. Men i dag får trossamfunnene de støtte fra både stat og kommune – regjeringen foreslår kun en statlig tilskuddsordning.

– Det viktigste er å skape forutsigbarhet og trygghet for Den norske kirke og andre trossamfunn, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Vårt Land.

Arbeidet med den nye loven har pågått siden september 2017 da forslaget om en ny helhetlig lov ble sendt ut på høring.

Det nye lovverket presenteres etter statsråd fredag, og erstatter dagens tre lovverk: Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven.