Den italienske kardinal Paolo Sardi (84) død

Vatikanet, 14.7.2019 (KI/KAP/Zenit) – Den italienske kardinalen Paolo Sardi døde lørdag den 13. juli etter kort tids sykdom på Gemelli-sykehuset i Roma, 84 år gammel. Han ble født den 1. september 1934 i Ricaldone ved Alessandria og ble presteviet i 1958. I 1976 ble han kalt til Roma for å tjenestegjøre i statssekretariatet i Vatikanet. Han ble i desember 1996 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop og nuntius med særansvar. Han ble bispeviet i Peterskirken av paven. Fra da av var han tilknyttet Statssekretariatet som nuntius med særansvar. Han var i mange år leder for oversettelsesavdelingen og i over tretti år ansvarlig for pavens taler.

I 2004 ble Sardi Kirkens vise-camerlengo og hadde derfor spesielle plikter ved pavens død i 2005. Han ble i 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til pro-patron for Malteserordenen. Han fikk tittelen pro-patron fordi han ennå ikke var kardinal. Den 31. mai 2011 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Den apostoliske signatur. Han ble kreert til kardinaldiakon i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han gikk da av som vise-camerlengo og ble patron for Malteserordenen. I 2013 deltok han i konklavet som valgte pave Frans. I 2014 gikk han av som Maltesernes patron og ble erstattet av kardinal

Rekviemmessen for kardinal Sardi ble feiret mandag den 15. mai i Peterskirken. Pave Frans sto personlig for Ultima Commendatio og Valedictio.

Etter kardinal Sardis død har kardinalkollegiet 219 medlemmer hvorav 120 er under åtti år og dermed har stemmerett ved et pavevalg.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)