Dominikanerordenen: Har valgt ny ordensmagister

 

Legger vekt på evangelisering gjennom ord og handling

Profesion-de-fe-1024x684.jpg

FØRSTE IKKE-EUROPEER: Dominikanernes nye ordensmagister p. Gerard Timoner er den første ikke-europeer som velges til vervet. Foto: www.op.org

 

The Tablet melder at dominikanerordenen har valgt en ny ordensmagister: den 51-årige dominikanerpateren Gerard Timoner fra Filippinene.

 

Han ble valgt den 13. juli under ordenens generalkapittel, eller generalforsamling, i Bien Hoa i Vietnam. P. Timoner er tidligere leder av dominikanernes filippinske provins, og hans seneste oppdrag i ordenen var å ha særskilt ansvar for Asia og Stillehavsregionen, som «socius» (assistent for den forrige ordensmagisteren) med kontor i Roma. I 2014 ble han valgt av pave Frans til å ta sete i Den internasjonale teologi-kommisjonen som gir råd både til Den hellige stol og Troskongregasjonen. Han er den første asiatiske leder av den 800 år gamle ordenen, og nummer 88 i ordensmester-rekken.

 
Kirke i vekst

Kirken i Asia er i sterk vekst, og ifølge opplysninger fra en av p. Timoners forgjengere, p. Timothy Radcliffe, er det i Vietnam nå 400 dominikanerbrødre, 2500 søstre og 117 000 medlemmer i ordenens legmannsgren. Ifølge The Tablet kommer nå stadig flere i ledelsen av de ulike ordener fra andre verdensdeler enn Europa.

P. Gerard Timoner beskrives som en glad forkynner og en godt kvalifisert teolog. Det sies at han først var tvilende til å påta seg oppdraget som ordensmagister, men at han har fått stor støtte i ordenssøstrenes bønner og mange oppmuntringer.

 

Forkynne

Han vektlegger evangelisering og understreker at dominikanerordenen er en forkynner-orden, og at forkynnelse ikke bare er gjennom den konvensjonelle prekenen, men at vi forkynner med våre liv.

  • Les hele saken i The Tablet her