Mgr. Fredrik Hansen forflyttet til New York

 

462bd5fc-4d2a-4d3b-b61d-3464c7a927f6.png

Den 1. juli 2019 ble mgr. Fredrik Hansen forflyttet til Den hellige stols permanente misjon til FNs hovedkvarter i New York.

Den hellige stols misjon til FN ledes av erkebiskop Bernardito Auza. Misjonen har egen hjemmeside: holyseemission.org .

Mgr. Hansen (40) ble presteviet for Oslo katolske bispedømme i 2007. Han er doktor i kirkerett (2013), og har tjenestegjort ved det apostoliske nuntiatur i Honduras (2013 – 2015) og ved Den hellige stols permanente misjon til de internasjonale organisasjoner i Wien (2015 – 2019). I 2018 ble han utnevnt til nuntiatursekretær 1. klasse.

Hans nye adresse er:

Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations, 25 East 39th Street, New York City, NY 10016-0903, U.S.A.