St. Svithun menighet søker barne- og ungdomsmedarbeider

 

St. Svithun menighet i Stavanger er en av Norges største katolske menigheter med over 15 000 medlemmer med 112 nasjonaliteter. Sognet omfatter midte og søndre Rogaland, med messer også i Egersund (nærmeste katolske menigheter er i Haugesund og Kristiansand). Vi har om lag 10 søndagsmesser og 3 000 besøkende hver helg. I tillegg er det daglig aktiviteter med ulike grupper, katekese og kurs. Det er en ung og levende menighet med et par hundre frivillige. Staben består av sogneprest, fire kapellaner, en diakon, to sekretærer, katekesekoordinator, barne- og ungdomsarbeider, organist, kantor og vaktmester.

St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger | stavanger.katolsk.no | stavanger@katolsk.no | 51517020

 

Barne- og ungdomsmedarbeider i deltidsstilling, ca. 20 prosent

 

Brenner du for unge katolikker?

I august fullfører vår dyktige ungdomsarbeider sitt vikariat, og flytter til Østlandet. Siden heller ikke vår forrige ungdomsarbeider kommer tilbake, utlyses stillingen i håp om å nå ut til nye, engasjerte kandidater. Vi søker en person med brennende iver for å gi barn og unge erfaring av å leve ut troen i et godt fellesskap. 

Ungdomsarbeideren er de unges kontaktperson i menigheten, og skal jobbe for at alle føler seg hjemme og ivaretatt i Kirken. Dine nærmeste samarbeidspartnere vil være sognepresten, katekesekoordinator, sekretær, kantor og de frivillige ungdomslederne. For tiden fokuserer vi på å bygge bro mellom konfirmantkatekesen og ungdomslaget, og bygge opp barne- og ungdomskor. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid.

 

Arbeidsoppgaver:
 • Være en inspirerende, ansvarlig og trygg voksenperson for barn og unge.
 • Lede menighetens ungdomsarbeid ved å utvikle et bredt tilbud av sosiale og religiøse aktiviteter for ulike alders- og målgrupper.
 • Støtte de frivillige med praktiske ting, inkl administrasjon, økonomi og markedsføring.
 • I samarbeid med stab arrangere weekender for konfirmanter og tweens.
 • Bistå kantor i å bygge opp et musikalsk miljø for barna i katekesen.
 • Bygge opp et ungdomspastoralt team på tvers av de ulike språkgruppene.
 • Delta på stabsmøter når det er naturlig.

 

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra katolsk arbeid med barn og unge.
 • Trives og kommuniserer godt i møte med barn og ungdom.
 • Gode evner til å arbeide selvstendig, og samarbeide, lede og inspirere frivillige
 • Medlem av Den katolske kirke og personlige egenskaper som forbilde vektlegges
 • Pedagogisk kompetanse eller musikalsk erfaring er en fordel.
 • Politiattest må fremlegges

 

Vi tilbyr:
 • Fleksibel arbeidstid og anledning til å påvirke stillingsbeskrivelsen.
 • Spennende oppgaver og mulighet for å utgjøre en forskjell
 • Lønn etter gjeldende satser, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger

 

Tiltredelse ca 1. september.
Aktuelle søkere innkalles til intervju i midten av august.
Stillingen avlønnes etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring. I avtalen inngår prøvetid og ferie.
Det kan bli mulighet for justering av stillingens omfang og innhold.

Søknad med CV sendes innen 10. august 2019 til stavanger@katolsk.no  eller sogneprest Nguyen Thanh Phu, St. Svithuns gt 8, 4005 Stavanger.

For ytterlige spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med nåværende ungdomsarbeider Vivian Jensen (410 73 129, vivian.jensen@katolsk.no)
eller ungdomsprest Josef Ottersen (478 75 012, josef.ottersen@katolsk.no).