Vatikanet: Ny vatikansk «innenriksminister»

Vatikanet, 15.8.2018 (KI/KAP/CNA/Sala Stampa) – Pave Frans utnevnte den 15. august den venezuelanske erkebiskop Edgar Peña Parra (58) til ny til ny Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første seksjon, seksjonen for alminnelige anliggender (Vatikanets «innenriksminister»). Denne stillingen regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og kardinalstatssekretær Pietro Parolin (63). Han har til nå vært nuntius i Mosambik og erstatter kardinal Giovanni Angelo Becciu (70), som hadde embetet som sostituto til den 28. juni, da han ble kreert til kardinal. Becciu overtar i slutten av august som prefekt for Helligkåringskongregasjonen. Statssekretariatets andre seksjon, seksjonen for forbindelsene med statene, ledes av Vatikanets «utenriksminister», den engelske erkebiskop Paul Richard Gallagher.

En sostitutos plikter i Statssekretariatet inkluderer organiseringen av den romerske kuriens aktiviteter og utnevnelser til embeter i kurien, behandling av pavelige dokumenter samt offentliggjøring av offisielle uttalelser. Han oppbevarer også det pavelige segl og Fiskerens ring.

Edgar Peña ble født i 1960 i havnebyen Maracaibo i Venezuela og ble presteviet i 1985. Han trådte inn i Vatikanets diplomatiske tjeneste i 1993, og han tjenestegjorde ved nuntiaturene i Kenya, det tidligere Jugoslavia, i Genève, Sør-Afrika, Honduras og Mexico. I 2011 utnevnte pave Benedikt XVI ham til erkebiskop og pavelig nuntius i Pakistan. Siden 2015 har han vært nuntius i Mosambik.

På grunn av denne stillingens betydning har ryktene i Roma gått om en rekke kandidater til oppgaven som sostituto. De fleste har tippet på en aktiv nuntius, og erkebiskop Edgar Peña Parra har også vært nevnt. Hans karriere passer nemlig mange av pave Frans’ prioriteringer. For det første er han ikke italiensk, og det nåværende paven synes ivrig etter å dempe den italienske overrepresentasjonen i kurien. For det andre er han fra Venezuela, og med hans utnevnelse kan paven gi enda et tegn på hvor opptatt han er av situasjonen i dette landet.

For det tredje var han apostolisk nuntius i Pakistan fra 2011 til 2015, et land som paven har vist spesiell interesse og til og med kreert en kardinal fra Pakistan i det siste konsistoriet. Peña Parra har derfor en grundig kjennskap til to av scenarioene som paven regner som viktige. I tillegg har hans doktorgradsavhandling i kirkerett blitt et referansepunkt for studier av menneskerettighetene, som er av stor viktighet for paven.

Av hans tyve forgjengere i embetet som sostituto siden det ble opprettet i 1831, har samtlige senere blitt kreert til kardinaler, to av dem har til og med blitt paver, Benedikt XV (1914-22) og den salige Paul VI (1963-78).

Kathpress / Vatikanets pressekontor / Catholic News Agency / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)