Argentyńczycy w obronie życia

 

 

Mieszkańcy Argentyny manifestowali w obronie życia. W pierwszą rocznicę odrzucenia w tym kraju ustawy legalizującej aborcję 40 tysięcy ludzi wyszło na ulice Buenos Aires.

 

Demonstrację zorganizowano pod hasłem „Chrońmy oba życia”. Przedstawiciele środowisk pro-life podkreślali, że trzeba zdecydowanie dać odpór dialektyce aborcyjnej, która lansuje prawo do życia tylko dla jednej z dwóch osób. Przytoczono świadectwa mówiące o konieczności ochrony, poprzez konkretne akty prawne, zarówno życia matki, jak i mającego się narodzić dziecka. Wskazano też na konieczność zintensyfikowania pomocy dla kobiet w ciąży, które znajdują się w trudnej sytuacji. Apelowano również do władz o powstrzymanie tragedii podziemia aborcyjnego.

 

Akcja została przygotowana przez ludzi świeckich, jednak uzyskała poparcie argentyńskich biskupów. Działająca przy episkopacie komisja ds. życia zachęciła wiernych do podejmowania systematycznych i zdecydowanych działań na rzecz ochrony i promocji życia. Przypomniano też niezbywalne prawo każdego człowieka do urodzenia. Manifestacja odbyła się tuż przed wyborami i, zgodnie z wolą organizatorów, miała przypomnieć wyborcom i politykom o znaczeniu rodziny oraz prawie do życia dzieci, które mają przyjść na świat. Podjęto także temat prawa rodziców do wychowania dzieci w wolności od indoktrynacji ideologią gender, która także w Argentynie jest coraz wyraźniej zauważalna.

 

(na podst. Vatican News)