Hans Fredrik Dahl hedres

Hans Fredrik Dahl.jpg

HANS FREDRIK DAHL  hedres med Fritt Ords Honnør.                 Foto: Aschehoug forlag

 

Historikeren, pressemannen og St. Olav-skribenten Hans Fredrik Dahl hedres med Fritt Ords Honnør.

 

Fritt Ord melder at deres Honnør tildeles Hans Fredrik Dahl for hans store bidrag til norsk kunnskaps- og samfunnsdebatt.

 

Markant person

 

I pressemeldingen fra Fritt Ord heter det:

 

«Pressemannen og historikeren Hans Fredrik Dahl (79) har vært en markant person i norsk offentlighet i femti år. Han har vært en sentral forlagsmann, journalist og avisredaktør, og mot slutten av yrkeslivet medieprofessor. Dahl har utgitt et stort antall bøker.

 

Hans Fredrik Dahl har ofte vært kontroversiell og har provosert med sine nye perspektiver blant annet på okkupasjonstid og krigshistorie. Han har stått i mange offentlige stormer, men har også vist evne og vilje til å endre mening og beklage. Som akademiker er han uvanlig bredt orientert, og i tillegg til krigs- og okkupasjonshistorie og nyere norsk historie er han en av de fremste bidragsyterne til forskningen på norsk presse- og mediehistorie.

Som person er han en generøs rådgiver og veileder for både pressefolk og akademikere, for studenter gjennom flere generasjoner og overfor andre.

Dahl var blant de sentrale drivkrefter i forlaget Pax’ tidlige år, og forlagsredaktør for en helt ny type politiske pocketbøker i Norge. Han har stått i spissen for en lang rekke viktige, intense og vanskelige debatter i offentligheten gjennom sitt virke i dagspressen og gjennom sine mange bøker.

Få har som ham benyttet seg av det frie ord. I årene som kulturredaktør i Dagbladet var han spesielt synlig og aktiv i medieoffentligheten, mens bokutgivelsene har vært hans viktigste medium i senere år. Både i fjor og i år utgir Dahl nye fagbøker – hans produktivitet er stor.»

 

Hans Fredrik Dahl er født 16. oktober 1939. Han ble dr.philos. i 1975. Han var stipendiat i NRK 1970–76, kulturredaktør i Dagbladet 1978–85, professor II i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo fra 1988 og professor i full stilling 1991-2009.

 

Han ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap i 2006.

 

Han har utgitt en rekke bøker, blant andre:

 Norge mellom krigene (1971), Hva er fascisme? (1972), Vidkun Quisling (to bind 1991–92).

Hans bidrag til norsk mediehistorie er blant annet NRKs historie i to bind, Hallo-Hallo! (1975, dr.avh.) og Dette er London (1978), Spillet om TV 2 (2003, sammen med Rolf Høyer) og Norsk presses historie 1660-2010 (hovedredaktør, fire bind 2010). Medredaktør av Pax Leksikon (1978–81), Det moderne Norge (1982–84) og Norsk krigsleksikon (1995), og bidragsyter til Norsk idéhistorie (bind 5), De store ideologienes tid 1914–1955 (2001), Et rettferdig oppgjør? (2004, redaktør sammen med Øystein Sørensen), Fra Pax til paven (2012), Krigen som aldri tar slutt (2017) og En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen (2018).

  

Fritt Ords Honnør består av 100.000 kroner og en krystallvase, og er en påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.