Oppfordring: -Be for Sri Lankas fremtid

 

 SriLanka.1.jpg

BE FOR SRI LANKAUtenfor St. Theresa kirken i Colombo, biskop Bernt og biskop Kari Veiteberg sammen med Fr. Mahendra og Fr Neil Dias Karunararathne

 

 

-Møtet med våre katolikker på Sri Lanka har gjort et sterkt inntrykk på oss alle. Jeg oppfordrer våre menigheter til å be for de utsatte minoritetene, for Sri Lankas fremtid og for #trygg-i-bønn, sier biskop Bernt Eidsvig i forbindelse med den norske økumeniske delegasjonens solidaritetsbesøk på Sri Lanka.

  

Sammen med Oslo-biskop Kari Veiteberg og andre representanter for blant andre Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og sri-lankiske dialogforum i Norge, innledet biskop Bernt Eidsvig, pater Bharath Villavarayen og Caritas Norges generalsekretær, Martha Skretteberg, tirsdag 13. august et seks dagers pastoralt solidaritetsbesøk på Sri Lanka, det første økumeniske kirkelederbesøket fra Norge til landet.

 

Støtte og oppmuntre

Arrangør var Caritas Sri Lanka og Det økumeniske kirkerådet. Hensikten med besøket var å møte religiøse ledere fra ulike trossamfunn, og å støtte og oppmuntre dem til interreligiøs dialog og fredelig sameksistens i alle deler av landet, spesielt etter påskens terroraksjoner på Sri Lanka. Delegasjonen deltok i møter og seminarer i Kandy, Jaffna og Colombo.


Terroren i april i år rammet de kristne kirkene på Sri Lanka hardt, og har skapt frykt og usikkerhet for mange mennesker. Delegasjonen fra Norge syntes det var sterkt å gå inn St. Sebastian kirke, en av de tre kirkene som ble hardest rammet av terroren første påskedag.  Både biskop Veiteberg og biskop Eidsvig oppfordrer kirker i Oslo til å be for de utsatte minoritetene.

 

SriLanka.2.jpg

STERKT INNTRYKK: Biskop Bernt ble berørt av møtet med de troende på Sri Lanka

 

Håpet lever

St. Sebastian kirke var nyrenovert. Noen av skadene etter bombene som gikk av, kunne fremdeles sees på gulvet. Blodflekkene på Kristusfiguren fremme i kirken var ikke fjernet og vitnet om det grufulle angrepet første påskedag. De sto der som tause minnesmerker.

 - Men sterkest var det å oppleve at håpet ikke var knust. Prestene og søstrene står ved siden av den sårmerkede, medlidende Kristus og her møtes folk og deler uro og bekymring, sier biskop Kari Veiteberg til kirken.no.

 

Medvandring

Reisen var et samarbeid mellom Den norske kirke og Den katolske kirke sammen med Caritas Norge.  Det er første gang en katolsk og luthersk delegasjon, ledet av de to Oslo-biskopene, reiser sammen til Sri Lanka. Med i reisefølget var også representanter fra srilankesisk diaspora i Oslo, et dialogforum hvor både kristne, buddhister, muslimer og hinduer samles.

- Vår reise var noe vi var sammen om, på tvers av våre ulikheter i tro. Når vår medvandring nå fortsetter, vil vi gjøre det sammen som katolske og lutherske kristne og sammen med våre venner i den srilankesiske diasporaen i Oslo, sier biskop Veiteberg til kirken.no.

 

Bredt sammensatt

Fra Jaffna i Nord til Colombo i sør, ble det i løpet av få dager mange møter både i kirker, moskeer, hindu- og buddhisttempler, møter med religiøse ledere, Speaker of the House (stortingspresidenten), Den norske ambassaden, men først og fremst lokale kirker, dialoggrupper og institusjoner, mange av de godt organisert av Caritas og med en diakonal og dialogisk profil.

- Det unike med dette besøket var ikke minst den bredt sammensatte delegasjonen, sier Einar Tjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd, til kirken.no.

 

SriLanka.3.jpg

SOLIDARITETSBESØK PÅ SRI LANKA: Religiøse ledere står sammen. Fra v: Stig Utnem, tidligere generalsekretær i Mellom kirkelig råd, biskop Veiteberg, biskop Bernt og Einar Tjelle sammen med religiøse ledere fra Congress of Religions i Colombo

 

Opptre sammen

- Sammen med det lokale vertskapet, hjalp vår flerreligiøse diaspora-gruppe oss til både få innpass, oversette og å tolke inntrykkene. I en tid med økte spenninger, er det svært viktig at vi kan opptre sammen, på tvers av kirkesamfunn, etnisk og religiøs tilhørighet. Denne reisen er også et uttrykk for et tettere samarbeid internasjonalt de siste årene mellom lutheranere og katolikker og Caritas, sier Tjelle.

Han forteller til katolsk.no at den norske delegasjonen ble svært godt mottatt.

- Det at våre to Oslo -biskoper reiste sammen, ble også lagt merke til, sier Tjelle. 

Håpskrefter

 -Hvordan vil du oppsummere besøket på Sri Lanka?

-Våre lokale verter Caritas og Det økumeniske rådet hadde sammen laget et godt program for oss, med besøk til kirker, moskeer og templer og feltprosjekter. Vi ble ristet sammen på lange bilturer, fikk sterke inntrykk fra de mange sårene etter borgerkrigen og manglende forsoning.  Men vi opplevde også håpskrefter og samhold på tvers av tro og etniske grupper

- Hva gjorde sterkest inntrykk?

- Å få komme til en av kirkene som ble utsatt for grusom terror og møte mennesker som lever daglig med disse sårene. Men også hvordan kirkene igjen fylles med mennesker og håp. 

Forbønn

 - Hvordan vil du beskrive den interreligiøse situasjonen på Sri Lanka idag?

- Det er på den ene siden bekymringsfullt at påsketerroren har ført til økende spenning og utrygghet særlig for mange muslimske og kristne grupper. Disse har tradisjonelt levd forholdsvis fredelig sammen. Det gjelder i grunn alle de fire religionene. Buddhismen som majoritetsreligion har flere munker som knytter seg tett opp til politiske posisjoner og partier. Dette skaper også uheldige spenninger. Derfor er interreligiøst arbeid både på lederplan, og ikke minst lokalt, så viktig. Det siste bidrar Caritas Norge til på en utmerket måte.

- Hvordan vil kirkene i Norge følge opp dette besøket?

- Jeg tror det er viktig å besøke hverandre i krevende tider. Det vil vi fortsette med. Konkret har våre to Oslo-biskoper oppfordret til forbønn for Sri Lanka kommende søndag, den 25. august, sier Einar Tjelle i Mellomkirkelig råd til katolsk.no.

 

 

Les på polsk