Tros- og livssynsledere: Hent Syria-barna hjem

Livssynsledere.jpg

STØTTER OPPROPFra venstre: Joav Melchior, Helga Haugland Byfuglien, Manirathana Thero, Senaid Kobilica, Tom Hedalen.

 

Et samlet lederskap i norske tros- og livssynssamfunn støtter oppropet initiert av Knut Vollebæk om at de norske barna innestengt i leirer i Syria, må få komme til Norge.

 

"Vi deler bekymringen i oppropet for den kritiske situasjonen barna befinner seg i. Vi oppfordrer regjeringen til å hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om det. De juridiske og sikkerhetsmessige utfordringene må løses, men barna må på humanitært grunnlag få den medisinske hjelpen de trenger nå", heter det.

 

Første gang

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, påpeker at det er første gang Religions- og livssynslederforumet uttaler seg samlet om en konkret sak.

– Dette oppropet er historisk i den forstand at lederforumet aldri tidligere har uttalt seg samlet om en spesifikk problemstilling av denne typen. Det skyldes naturligvis at situasjonen for disse barna er så prekær – de risikerer å dø om de ikke blir hentet hjem, uttaler hun i en pressemelding.

 

Møtes jevnlig

Religions- og livssynslederforumet har møtt hverandre jevnlig over ti år og har tatt opp ulike etiske problemstillinger. Lederforumet er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og har følgende medlemmer:

Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund
Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske Bispedømme
Senaid Kobilica, styreleder i Muslimsk Dialognettverk Norge
Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke
Zahoor Ahmad Ch., leder i Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge
Lilli Martine Lerstad fra Baha’í-samfunnet i Norge
Manirathana Thero, hovedmunk fra Buddhistforbundet
Jitender Singh fra Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikhsamfunnet)
Kari Bansal, styreleder i Holistisk Forbund
Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund
Tarjei Pedersen, stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet
Berit Hagen Agøy, Norges Kristne Råd
Surinder Nath Joshi, leder i Sanatan Mandir Sabha (hindu)

 (©NTB/STL)