Vigselsfest for St. Olav domkirke i Oslo

Vigselsfestmesse_biskopen preker 06.08.19.jpg

VIGSELSFEST: Det er 122 år siden St. Olav domkirke i Oslo ble vigslet. Foto: Lisa McFadden

 

Tirsdag 6. august ble det feiret kirkevigselsfest med pontifikalmesse i St. Olav domkirke i Oslo. Domkirken er det første katolske kirkebygget i Norge etter reformasjonen. Den stod ferdigbygget i 1856, og ble velsignet samme år av biskop Studach.

Det var ikke før endel år senere at konsekrasjonen fant sted. Dette på grunn av at dette er et omfattende ritual, hvor det krever tilstedeværelse av en biskop og minst tolv prester. Det hadde ikke vært mulig å få til tidligere, men 6. august 1897 var fjorten prester samlet til retrett i det som dengang het Kristiania (Oslo). Da ble domkirken vigslet, 41 år etter at den stod ferdig. Tolv bronsekors ble hengt opp som tegn på konsekrasjonen. De er fortsatt å se i kirkerommet.

Seier for åndsfriheten

Biskop Bernt Eidsvig feiret messen sammen med menighetens prester, og et stort antall ministranter. 

Vigselsfest 06.08.19_2.jpg

ETTER REFORMASJONEN: St. Olav kirke er Norges første katolske kirkebygg etter reformasjonen. Foto: Lisa McFadden.

 

– Det første katolske kirkebygg i Norge etter reformasjonen, altså St. Olav kirke, ble «oppfattet som en seier for åndsfriheten», sa biskopen i sin preken. 

– Illustrert Nyhedsblad skrev under byggingen av kirken: «Den katholske kike i Christiania kan betragtes som et Monument, vistnok ikke af Bygningskunsten – den skulde jo nærmest kun tilfredsstille en ringe og kun lide voksende Menighed – men vi mene et Monumnent [over] vort oplyste og fremadskridende Fædreland.» Hverken Nyhetsbladet eller noen annen hadde nok forestilt seg at den ringe menighet en gang skulle få en slik tilstrømning til messene som vi har opplevd i de siste år, fortsatte biskopen.

– Mange endringer har blitt gjort i domkirken over årene. Noe til det bedre, andre kanskje ikke. Det gjenstår en god del, men jeg er sikker på at St. Olav domkirke om kort tid vil stå her enda vakrere enn noen gang tidligere, avsluttet biskopen sin preken.