Wniebowzięcie Najświętszej Maryj Panny - tajemnica, która dotyczy każdego z nas

1280px-L'Assomption_de_la_Vierge,_Le_Brun.jpg

Annibale Carraci, Wzniebowzięcie, XVI w.

 

Dziś obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny. Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej jest dogmatem naszej wiary. I choć formalnie została ona ogłoszona dopiero w roku 1950 przez papieża Piusa XII, to była ona powszechnie wyznawana niemal od początku istnienia Kościoła katolickiego.

 

Przekonanie i dogmat

Przekonanie o tym, że Chrystus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił i uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. 

Św. Jan Damasceński w taki oto sposób opisuje śmierć Najświętszej Maryi Panny:

„Kiedy zaś dnia trzeciego przybyli do grobu, aby opłakiwać Jej zgon, ciała już Maryi nie znaleźli. To jedynie mogli pomyśleć, że Ten, któremu podobało się wziąć ciało z Dziewicy Maryi i stać się człowiekiem; Ten, który zachował Jej nienaruszone dziewictwo nawet po swoim narodzeniu, uchronił Jej ciało od skażenia i przeniósł je do nieba przed powszechnym ciał zmartwychwstaniem. (...) W czasie tego wniebowzięcia, o Matko Boża, wojska anielskie przejęte radością i czcią okryły swoimi skrzydłami Twoje ciało, wielki namiot Boży”.

 

 Assumption_of_Mary_-_Cerasi_Chapel_-_Santa_Maria_del_Popolo_-_Rome_2015.jpg

Charles Le Brun, Wzniebowzięcie, 1835

 

Teolodzy

Wielu teologów Kościoła pisało o Wniebowzięciu Matki Boskiej próbując przeniknąć tajemnicę tego wydarzenia. Podkreślali oni, że skoro Matka Chrystusowa była poczęta bez grzechu, skoro Bóg obdarzył Ją przywilejem Niepokalanego Poczęcia, to konsekwencją tego jest, że nie podlegała prawu śmierci. Śmierć bowiem jest skutkiem grzechu pierworodnego. Ponadto nie wypadało, aby ciało, z którego Chrystus wziął swoją ludzką naturę, miało podlegać rozkładowi. Chrystus, którego ciało Bóg zachował od zepsucia, mógł zachować od skażenia także ciało swojej Matki.

„Rodząc Boga, Niepokalana, zdobyłaś palmę zwycięstwa nad naturą, (...) zmartwychwstałaś dla wieczności. Grób i śmierć nie mogą zatrzymać pod swoją władzą Bogurodzicy”

(Św. Kosma, biskup z Maiouma)

 

Tajemnica, która dotyczy każdego z nas

Papież Franciszek w homilii wygłoszonej w roku 2016 powiedział:

„Wniebowzięcie Maryi jest wielką tajemnicą, która dotyczy każdego z nas, dotyczy naszej przyszłości. Maryja bowiem poprzedza nas na drodze, na którą weszli ci, którzy przez chrzest związali swoje życie z Jezusem, tak jak Maryja związała z Nim swoje życie. Dzisiejsze święto skłania nas do spojrzenia na niebo, zapowiada «nowe niebo i nową ziemię», wraz ze zwycięstwem zmartwychwstałego Chrystusa nad śmiercią i definitywnym pokonaniem złego. Dlatego radość skromnej dziewczyny z Galilei, wyrażona w hymnie Magnificat, staje się śpiewem całej ludzkości, która raduje się, widząc Pana pochylającego się nad wszystkimi mężczyznami i wszystkimi kobietami, pokornymi stworzeniami, i biorącego ich ze sobą do nieba”.

 

800px-Ascension_of_the_virgin_Michel_Sittow.jpg

Michel Sittow, Wniebowzięcie, 1500

 

 

Zapraszamy na uroczystości z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny w Oslo. Tu znajdziesz informacje na ten temat

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę o NMP rozwiąż Quiz Maryjny