Kirkens to eldste kardinaler døde

Bogota/Paris/Vatikanet, 4/5.9.2019 (KI/KAP/Zenit) – I løpet av to dager døde Kirkens to eldste kardinaler. Columbia sørger over verdens eldste kardinal, José de Jesús Pimiento Rodríguez, erkebiskop emeritus av Manizales, som døde onsdag den 4. september (lokal tid; 3. september europeisk tid), hundre år gammel. Han døde etter et hjerteinfarkt få dager tidligere. Pave Frans kreerte Pimiento Rodríguez til kardinal i 2015. Pimiento ledet erkebispedømmet Manizales i den såkalte kaffesonen i Columbia fra 1975 til 1996, en vanskelig tid i landet med borgerkrig og kamper mellom narkotikakartellene.

Pimiento ble født den 18. februar 1919 i Zapatoca. Allerede som 36-åring ble han i 1955 utnevnt til hjelpebiskop i Pasto av den ærverdige pave Pius XII (1939-58). Fra 1960 var han biskop av Monteria og fra 1964 biskop av Garzon-Neiva. I 1975 utnevnte den hellige pave Paul VI (1963-78) ham til erkebiskop av Manizales. Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) innvilget den 15. oktober 1996 hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 77 år gammel.

Kardinal Roger Etchegaray, frem til 2017 subdekanus for kardinalkollegiet og tidligere fransk kuriekardinal, døde tidlig på kvelden onsdag den 4. september, nøyaktig tre uker før sin 97-årsdag. Han hadde da vært Kirkens eldste kardinal i én dag. Etchegaray var fra 1984 til 1998 president for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred (Iustitia et Pax). Han bidro også vesentlig til organiseringen av Det hellige år 2000.

Kardinal Etchegaray var en utrettelig reisende i fred, og i mange år etter hans pensjonering ble han av pavene Johannes Paul II og Benedikt XVI (2005-13) gjentatte ganger betrodd sensitive oppdrag i kriseområder og ble i mange år selv regnet som en mulig pavekandidat. Johannes Paul II sendte ham for eksempel i 2003 kort før utbruddet av Irakkrigen til Bagdad for å prøve å få Saddam Hussein til å gi etter. Pave Benedikt XVI sendte ham i august 2006 under krigen mellom Israel og der Hizbollah-militsen til megling i Libanon. I 2014 mottok han storkorset av den franske Æreslegionen.

Roger Etchegaray ble født den 25. september 1922 i Espelette (ba: Ezpeleta) i departementet Pyrénées-Atlantiques og bispedømmet Bayonne i regionen Nouvelle-Aquitaine i det sørvestre Frankrike, en del av fransk Baskerland. Han var sønn av landbruksmaskinmekaniker. Før han ble kalt til Roma, ledet han fra 1970 erkebispedømmet Marseille i fjorten år. To ganger var han formann for den franske bispekonferansen, og på 1970-tallet var han den første president for Rådet av europeiske bispekonferanser (CCEE). I 1979 kreerte pave Johannes Paul II ham til kardinal.

Kardinal Etchegaray falt stygt under en messe i Peterskirken i 2015 og ble innlagt på sykehus med bekkenbrudd. Han hadde mistet balansen da pave Frans etter messen gikk til ham for personlig å hilse på ham. Allerede i 2010 falt Etchegaray i Peterskirken og pådratt seg bekkenbrudd da en ung sveitsisk kvinne før midnattsmessen hoppet over barrierene for å nærme seg pave Benedikt XVI. Etchegaray sovnet fredelig inn, styrket av Kirkens sakramenter, på et gamlehjem i Cambo-les-Bains, hvor han hadde bodd den siste tiden. Hans rekviemmesse blir feiret mandag den 9. september i katedralen Sainte-Marie i Bayonne.

Etter de to seniorkardinalenes død har kardinalkollegiet 213 medlemmer, hvorav 118 er under åtti år og dermed har stemmerett ved et pavevalg.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)