Kunngjøringer fra Tromsø stift

Biskop Berislav Grgić kunngjør med dette at:

Cisterciensernes tilstedeværelse i Tromsø stift opphører

Fjordenes Dronning_Storfjord.jpgKlosteret «Fjordenes Dronning» (Monasterium Reginae Aestuariorum) på Storfjord ble opprettet 5. september 2004 av daværende abbed i fracistercienserabbediet Jedrzejów (Abbatia B.M.V. de Andreovia) i Polen, Edward-Kazimierz Stradomski O.Cist. Åpningen fant sted under en konselebrert pontifikalhøymesse ved biskop Gerhard Goebel MSF.

Den nye abbeden i Jedrzejów, Rafał Adam Ścibiorowski O.Cist., har nå besluttet å avslutte cisterciensernes tilstedeværelse hos oss i Nord-Norge og har kalt sine medbrødre tilbake til klosteret i Polen.

Derfor opphører nå – fra 1. oktober 2019 – cisterciensernes tilstedeværelse i klosteret «Fjordenes Dronning» og i Den hellige families menighet, Storfjord og i hele Tromsø stift.

 

Presteforflyttninger:

Pater Marcin Tomasz Pater O.Cist. avslutter sin tjeneste i Tromsø stift 31. august 2019 og flytter til Polen.

Pater Christian Wojcik O. Cist. avslutter sin tjeneste i Tromsø stift 31. oktober 2019 og flytter til Polen.

Pater Erhard Alfons Osmantzik MSF er – med virkning fra 1. oktober 2019 – utnevnt til sogneadministrator i Den hellige families menighet, Storfjord.

Pastor Marcin Roland Szymańczuk forflyttes – med virkning fra 1. oktober 2019 – fra Hammerfest til Alta.

 

 Les på polsk