OKB søker leder av Skolekontoret

             

Bilde1.jpg 

Den katolske skolevirksomheten i Norge består av fire barne- og ungdomsskoler lokalisert i Arendal, Bergen, Oslo og Bodø og en videregående skole i Bergen. Hver skole er en selvstendig enhet i henhold til friskoleloven med eget styre, ledelse, økonomi og administrasjon. Leder for skolekontorets sentrale oppgave vil være å forestå en samlet, koordinerende ledelse av skolevirksomheten i Norge og på den måten være biskopens representant overfor skolene. Det er ønskelig at skolekontoret på sikt består av 3 – 4 ansatte.

 

Leder av skolekontoret vil rapporterer til biskopen og må i den forbindelse avlegge forvaltningsed. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som vil se denne stillingen som en oppgave og et kall.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
 • Lede og prege utviklingen av de katolske skolene
 • Forvalte skolekontorets budsjett og øvrige ressurser på en måte som tjener Oslo katolske bispedømmets interesser
 • Ta initiativ til endring dersom det er nødvendig og eventuelt etablering av nye skoler
 • Representere de katolske skolene i offentlige og kirkelige fora og i media
 • Være medlem av og delta i samlinger to ganger i året med European Committe for Catholic Education
 • Påvirke utviklingen av de katolske skoler gjennom ulike fora som møter med skoleprestene og rektorene
 • Årlige besøk på skolene og delta på møter knyttet til Kristne Friskolers Forbund

 

Personlige egenskaper:
 • Beslutningsdyktig, synlig med god gjennomføringsevne
 • Samlende og trygg
 • Relasjonell lederstil
 

Kvalifikasjoner:

 • Skolefaglig kompetanse og ledererfaring
 • Praktiserende katolikk med god kunnskap om kirkens syn på oppdragelse og undervisning

 

Vi tilbyr:
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet til å forme og prege egen arbeidshverdag
 • Arbeidssted kan diskuteres avhengig av den rette søker, men vi ser for oss at Oslo kan være det mest praktiske arbeidssted

 

Tiltredelsestidspunkt er noe fleksibelt, men det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig på nyåret, og senest innen sommeren 2020.

 

Søknad sendes til skole@katolsk.no innen 5. oktober 2019.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
 • Skoleråd i Oslo katolske bispedømme Gjermund Høgh
  • E-post: skole@katolsk.no 
  • Telefon: 55 62 80 41 /918 85 945