Paven til FN: – Jobb med ærlighet, mot og ansvar

 

 

Pave Frans sendte inn et videobudskap til FNs klimamøte i New York, som startet mandag 23. september. Den hellige far ønsket å minne alle deltagerne på de miljøutfordringene vi står ovenfor og forpliktelsene som tidligere har blitt inngått, men ikke gjennomført. 


Langt fra målene

– Med Parisavtalen, inngått 12. september 2015, ble verden kjent med det presserende behovet ved at vi i felleskap må handle for å kunne ta vare på vårt felles hjem. Fire år etter den historiske avtalen kan vi imidlertid se at forpliktelsene som statene den gang inngikk fremdeles er svært svake og langt fra målene som er satt, minnet pave Frans deltagerne på.

– Problemet med klimaendringer er relatert til spørsmål om etikk, rettferdighet og sosial rettferdighet.

– For å løse klimaendringene kalles vi til å dyrke ærlighet, ansvar og mot. Jeg vil at disse tre stikkordene skal være kjernen i deres arbeid i dag og i morgen, oppfordret pave Frans forsamlingen.


Les hele pavens budskap på engelsk