Vatikanet: Kardinal Levada (83) død

Levada_4.jpgVatikanet, 26.9.2019 (KI/KAP/Zenit) – Den tidligere prefekten for Troslærekongregasjonen i Vatikanet, den amerikanske kardinal William Joseph Levada, døde torsdag den 26. september 2019 i Roma, 83 år gammel. Levada ledet kongregasjonen fra 2005 til 2012 etter Joseph Ratzinger/Benedikt XVI (2005-13), som snart etter sitt valg til pave utnevnte sin tidligere medarbeider til leder for den innflytelsesrike kongregasjonen.

Levada ble født den 15. juni 1936 i Long Beach i California. Han begynte på presteseminaret og tok sin filosofiutdannelse der. I 1958 ble han sendt til Roma for å ta sin teologiutdannelse ved Det pavelige universitetet Gregoriana (1958-62) mens han bodde på North American College. I juli 1962 tok han lisensiatgraden i teologi.

Han ble presteviet den 20. desember 1961 i Peterskirken i Roma, 25 år gammel. De neste fem årene arbeidet han i to menigheter i erkebispedømmet Los Angeles, samtidig som han underviste i teologi på deltid i Los Angeles. Høsten 1967 vendte han tilbake til Roma og fullførte i juni 1971 sin doktorgrad i teologi ved det pavelige universitet Gregoriana med avhandlingen «Det ufeilbarlige kirkelige læreembetet og spesifikke moralnormer i naturretten». Deretter underviste han fra 1970 til 1976 ved St. John’s Seminary College i Camarillo.

I 1976 ble han hentet til kurien i Roma, hvor han arbeidet som saksbehandler i Troslærekongregasjonen under prefekt Joseph Ratzinger i seks år frem til 1982. Allerede da hadde han prefekt Ratzingers tillit I denne perioden fortsatte han å undervise deltid i teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana. I 1982 ble han utnevnt til direktør for Den californiske bispekonferansen i Sacramento.

Han ble den 25. mars 1983 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Los Angeles. Han ble bispeviet den 12. mai 1983 i katedralen St. Vibiana’s. Han ble den 1. juni 1986 utnevnt til den åttende erkebiskop av Portland i delstaten Oregon. Fra 1986 til 1993 var han som eneste amerikanske biskop medlem av redaksjonskomiteen i Vatikanets kommisjon for Den katolske kirkes katekisme. I august 1995 utnevnte paven ham til koadjutor-erkebiskop av San Francisco, hvor han få måneder senere, den 27. desember 1995, etterfulgte den syke John Raphael Quinn. Han arbeidet også i den amerikansk-vatikanske kommisjon for utarbeidelse av normer etter misbruksskandalen. I november 2000 ble han utnevnt til medlem av Troslærekongregasjonen i Vatikanet. I 2003 ble han valgt til formann for den amerikanske bispekonferansens komité for Troslæren.

Han ble den 13. mai 2005 utnevnt til prefekt for Troslærekongregasjonen av pave Benedikt XVI, som selv hadde denne stillingen før han ble valgt til pave. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinaldiakon. Misbrukskrisen måtte Levada også arbeide med etter at han ble kalt til Roma. Da kirkene i Irland, Tyskland og andre steder ble rystet av skandaler, var det hans kongregasjon som hadde til oppgave å presisere forpliktende normer, offentliggjøre bestående retningslinjer og iverksette dem over hele verden.

Etter skandalen rundt holocaustfornekteren Richard Williamson måtte Vatikanet finne tilbake til en objektivisering av samtalene med det tradisjonalistiske Pius X-brorskapet. Den ansvarlige kommisjonen Ecclesia Dei ble fullstendig omorganisert og stilt direkte under Levadas ledelse. I hans embetstid som prefekt skjedde opphevelsen av ekskommunikasjonen SSPX-biskopene og de hittil resultatløse diskusjonene om en slutt på tradisjonalistenes adskillelse fra Roma. I motsetning til sin forgjenger Ratzinger sto Levada ikke i offentlighetens rampelys, men virket heller i det stille.

Den 2. juli 2012 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad, ti dager etter at han hadde fylt 76 år. Han hadde da helseproblemer og ble beskrevet som «trett av embetet» (amtsmüde). Til hans etterfølger utnevnte paven sin landsmann, biskop Gerhard Ludwig Müller av Regensburg (64). Etter sin pensjonering vendte Levada tilbake til USA, hvor han bodde i Menlo Park i California. Han deltok i konklavet i mars 2013 som valgte pave Frans. Levada fylte åtti år den 15. juni 2016 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg.

Etter Levadas død har kardinalkollegiet 212 medlemmer hvorav 118 er under åtti år og dermed har stemmerett ved et pavevalg. I begynnelsen av oktober vil pave Frans kreere tretten nye kardinaler. Samtidig vil andre nå aldersgrensen på åtti år, slik at det i midten av oktober vil være 124 av de da 225 kardinalene som er under åtti år. Av de fjorten kardinalene fra USA er ni under åtti år.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)