Biskop Bernt I. Eidsvig oppfordrer menighetene: Ansett en ungdom på OD-dagen 31. oktober

 

Årets Operasjon Dagsverk støtter Caritas Norges programmer i DR Kongo

OPP I LYSET: Årets OD-aksjon bærer navnet «Til hvilken pris?». Den skal hjelpe kongolesisk ungdom ut av mørke og livsfarlige gruver og tilbake til skolebenken. Du kan finne ut mer ved å besøke årets aksjonssider

 Kjære medbrødre og ordensfolk,

I mars vedtok Elevtinget at Operasjon Dagsverk 2019 skal støtte Caritas Norges programmer for barn og unge i DR Kongo, ett av verdens mest fattige og risikable land å vokse opp i. Tusenvis av unge kongolesere er rekruttert som barnesoldater av militser, de blir ofre for seksualisert vold og arbeider i farlige mineralgruver fremfor å gå på skole. Årets Operasjon Dagsverk-aksjon kalles «Til hvilken pris?».

Caritas Norges programmer i DR Kongo retter seg mot 15 000 av de verst stilte ungdommene: De arbeider under lovløse tilstander for å utvinne mineralene som brukes blant annet i våre mobiltelefoner. Caritas sørger for at ungdommene får yrkesopplæring, psykososial støtte og trening i demokratisk arbeid i egne lag og foreninger.

Slik vil Caritas Norge tenne et håp for DR Kongos fremtid, barna og de unge, som nå bokstavelig talt sliter i et håpløst mørke i dype gruvesjakter.

Jeg oppfordrer menighetene til å benytte seg av denne sjansen til å utøve barmhjertighet: Ansett en norsk ungdom på OD-dagen 31. oktober. Det koster 400,-, nok til ett års utdannelse for en ung kongoleser. 

For mer praktisk informasjon, kontakt prosjektkoordinator Norma Perez i Caritas Norge på telefon: 41 38 08 48 eller e-post norma.perez@caritas.no. Du kan lese mer om årets aksjon på www.od.no/tilhvilkenpris

 

 

In Christo,

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo og apostolisk administrator av Midt-Norge stift