Brasil: Kardinal de Araújo (95) død

Belo Horizonte, 9.10.2019 (KI/KAP/Zenit) – Den brasilianske kardinalen Serafim Fernandes de Araújo døde tirsdag den 8. oktober 2019, 95 år gammel. Han var ved sin død Kirkens sjette eldste kardinal. Han var bare 34 år gammel da han ble utnevnt til biskop, så tidligere i år kunne han feire sitt sekstiårs bispejubileum, noe svært få får oppleve.

Kardinal de Araújo ble født den 13. august 1924 i den tidligere gullgraverbyen Minas Novas i regionen Alto Jequitinhonha og bispedømmet Araçuaí i delstaten Minas Gerais i Brasil. Han vokste opp i Itamarandiba, også i regionen Jequitinhonha. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Diamantina, hvor han begynte som tolvåring og tok eksamen i humaniora i 1942 og lisensiatgraden i filosofi i 1944. Deretter ble han utvalgt til å reise til Roma for videre studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana. Der tok han doktorgraden i teologi før han ble presteviet den 12. mars 1949 i Lateranbasilikaen i Roma for erkebispedømmet Diamantina. Deretter studerte han videre i Roma og tok doktorgraden i kirkerett. I 1951 dro han tilbake til hjemlandet. Der utførte han pastoralt arbeid samtidig som han underviste.

Han ble den 19. januar 1959 utnevnt av den hellige pave Johannes XXIII (1958-63) til hjelpebiskop av Belo Horizonte, bare 34 år gammel. Han ble konsekrert den 7. mai 1959 i Diamantina. Han var rektor for det katolske universitetet i Mina Gerais (1960-81) og deltok på Andre Vatikankonsil (1962-65). Han deltok på den tredje generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Puebla i Mexico våren 1979.

Han ble den 22. november 1982 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Belo Horizonte i delstaten Minas Gerais i den sørøstre regionen i Brasil. Erkebispedømmet med rundt 3,4 millioner katolikker er et av de viktigste i landet. Den 5. februar 1986 overtok han som den tredje metropolitterkebiskop av Belo Horizonte. Han deltok som en av tre presidenter på den fjerde generalkonferansen for Celam i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992. Hans pastorale tjeneste konsentrerte seg alltid om utdannelse og sosial kommunikasjon.

Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av San Luigi Maria Grignion de Montfort av pave Johannes Paul II. Da han fylte 75 år i 1999, sendte han i henhold til kirkeretten paven sin avskjedssøknad. Men paven ventet helt til den 28. januar 2004 før han innvilget søknaden. Da ble den 79-årige de Araújo etterfulgt som erkebiskop av Belo Horizonte av Walmor Oliveira de Azevedo (49), hjelpebiskop av São Salvador da Bahia.

Kardinalens begravelse blir feiret torsdag den 10. oktober. Etter hans død teller kardinalkollegiet 224 medlemmer, hvorav 127 er yngre enn åtti år.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)