Dyskusja o celibacie na forum Synodu

NmxBRw1XZCg.jpg

W czasie Synodu dla Amazonii mowa jest nie tylko o problemach lokalnych, ale sprawach, które dotyczą całego Kościoła. Czy podjęte decyzje zainicjują zmiany? Zdjęcie: REUTERS

 

 

Odbywający się w Watykanie Synod poświęcony aktualnym wyzwaniom przed jakimi staje region Amazonii jest uważnie obserwowany przez media również te niekatolickie. Biskupi omawiają bowiem ważne i aktualne tematy, a podjęte przez nich decyzje będą miały znaczenie dla całego Kościoła. Najwięcej emocji budzą dyskusje o celibacie i diakonacie kobiet.

 

Rozpoczęty 6 października Synod potrwa do 27 października i można mieć nadzieję, że w trakcie tych trzech tygodni dojdzie do wypracowania pewnych ustaleń, które przyczynią się do umocnienia Kościoła.

 

O rozpoczęciu Synodu przeczytasz tutaj

 

 

Na trzeciej kongregacji synodalnej Ojcowie synodalni mówili o roli posługi świeckich w Kościele. Zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia tej roli. Pojawiła się również propozycja święceń kapłańskich dla mężczyzn i kobiet, którzy są w związkach małżeńskich.

W czasie obrad zwrócono uwagę na aktualne problemy z jakimi boryka się region Amazonii. Wśród tych najtrudniejszych są: postępująca sekularyzacja, obojętność religijna oraz szybkie i dynamiczne rozprzestrzenianie wspólnot zielonoświątkowych. W tym kontekście podkreślono, że Kościół musi szukać pomocy i wsparcia wśród osób świeckich, konsultować się z nimi i słuchać ich głosu.

Ojcowie synodalni podjęli również temat celibatu. Wskazali, że jest on wielkim darem dla Kościoła, jednak poprosili zarazem o podjęcie refleksji nad możliwością udzielania święceń kapłańskich zaangażowanym we wspólnoty żonatym mężczyznom, tzw. viri probati, ustalając czas trwania i obszar działania ich posługi. W obliczu pilnych wyzwań ewangelizacyjnych stojących przed Amazonią podkreślono konieczność docenienia życia konsekrowanego oraz większej promocji lokalnych powołań. Pojawiła się propozycja tworzenia wędrownych grup ewangelizacyjnych, działających na jakimś określonym terenie, w skład których wchodziłby zawsze kapłan lub stały diakon. Ojcowie synodalni wysunęli też propozycję możliwości udzielania diakonatu kobietom, by w ten sposób docenić ich powołanie i rolę w Kościele.

Zwrócono również uwagę na konieczność aktywnego włączania się Kościoła w obronę praw ludności tubylczej. Mówiono o ofierze krwi złożonej w Amazonii zarówno przez misjonarzy, jak i osoby walczące o ochronę swojego terytorium. Przypomniano, że w latach 2003-2017 aż 1119 osób zostało zabitych w tym regionie w obronie swej ziemi. Ojcowie synodalni podkreślili, że obowiązkiem Kościoła jest stawanie się głosem prześladowanych i wykorzystywanych ludów Amazonii, a także wspieranie ich w wypracowywaniu praw broniących wspólnego domu i walce z wyzyskiem wielkich koncernów oraz niesprawiedliwością, których padają ofiarą.

 

(na podst. ekai.pl)