Endring av sogne­grensene mellom Bodø og Narvik

 Berislav Grgićs våpenI et dekret av 26. september 2019 har biskop Berislav Grgić i Tromsø stift besluttet at grensen mellom St. Eystein menighet (Bodø) og Kristus Kongen menighet (Narvik) skal endres med virkning fra 1. januar 2020.

Tidligere har menigheten i Narvik omfattet hele Tysfjord kommune. Som ledd i kommune­sammen­slåingene 1. januar 2020 vil imidlertid Tysfjord kommune opphøre som selvstendig enhet, og den syd-vestligste delen av denne kommunen er per 1. januar innlemmet i Hamarøy kommune, som inntil nå har vært den nord-østligste kommunen i St. Eystein menighet i Bodø. Hele nye Hamarøy kommune (inklusive deler av tidligere Tysfjord kommune) overføres altså per 1. januar fra menigheten i Bodø til menigheten i Narvik.

I området som omfattes av grenseendringen bodde det per 1. oktober 2019 15 registrerte katolikker.

Også i 2003 ble det foretatt en grenseendring mellom de to menighetene.

Se kartutsnitt nedenfor med de nye grensene.

Nye menighetsgrenser
fra 1. januar 2020
:

2020-grensen mellom St. Eystein menighet/Bodø og Kristus Kongen menighet/Narvik

Dagens menighetsgrenser
inntil 31. desember 2019
:

2019-grensen mellom St. Eystein menighet/Bodø og Kristus Kongen menighet/Narvik

Klikk på kartene for å se større utgaver. 

Du kan også finne menighetskart for hele landet på nettstedet https://menighetskart.katolsk.no.

av Mats Tande publisert 07.10.2019, sist endret 07.10.2019 - 09:26