I full gang med forberedelsene til bispevigsel 4. januar

 

Bispevigsel St. Olav domkirke, Trondheim 

Skjermbilde 2019-10-09 kl. 10.38.27.jpg

STORE FORBEREDELSER: – Vi er nå i full gang med å utarbeide programmet for 4. januar 2020, sier Per Albert Vold, økonom i Trondheim stift. Foto: Jan Erik Kofoed

 

Da er det klart: Abbed Erik Varden O.C.S.O. blir bispeviet i St. Olav domkirke i Trondheim lørdag den 4. januar 2020 kl. 11.00.  

Forleden dag kunne biskop Bernt I. Eidsvig meddele at dato for vigsel av ny biskop av Trondheim er satt. Biskop-elekt Varden blir biskop-prelat av Trondheim lørdag 4. januar: Alle stiftets prester er naturligvis invitert, i tillegg kommer gjester fra både inn- og utland. 

 

Tekst: Petter T: Stocke-Nicolaisen

TILBAKE TIL OLAVS BY:
For en fullsatt menighetssal holdt
biskop-elekt abbed Erik Varden Olsokforedraget 2018.  
 

– Gratulerer med utnevnelse av ny og svært etterlengtet biskop av Trondheim! Har gleden etter kunngjøringen tirsdag 1. oktober vedvart?

– Gleden er stor her i Midt-Norge – og den vedvarer: Alle er utrolig fornøyd og stemning, i tillegg til forventningene, er store. Alle jeg har snakket med, er kun positive og meget tilfreds. Mange har hatt abbed Varden som sin første kandidat. Bønner er hørt og ønsker er blitt oppfylt, sier Per Albert Vold, økonom i Trondheim stift og leder av Den nasjonale olsokkommisjonen. 

 

– Hvorfor er det viktig med egen biskop i Olavs by?

– Olavs by er Norges hjerte – her finner vi jo også helgenkongens grav. Den er viktig symbol og danner på mange måter Kristen-Norges sentrum. Når det er sagt, så er det også viktig for Trondheim Stift å ha sin egen biskop, ikke minst for nye tanker og utvikling av prelaturet. Vi har vært i sterk vekst, og det krever både flere prester og ikke minst fornyelse av bygningsmassen – og mye mer. Her er en biskop en viktig brikke. Biskopen blir også kirkens ansikt utad i Midt-Norge. 

 

– Det kommer mange gjester til slik kirkelig festivitas. Blir det full domkirke?

– Vi er nå i full gang med å utarbeide programmet for 4. januar. Det vil komme mange gjester, og dette blir en like stor begivenhet som vigslingen av vår nye domkirke i 2016. Vi forventer full kirke – og kanskje vel så det ... .  

 

– Nå er dato for bispevielsen klar: Lørdag 4. januar 2020 kl. 11.00 – kan du fortelle litt om hva forberedelsene av en slik begivenhet består av?

– Det kommer gjester både fra inn- og utland. Det krever sitt. Kirken vil romme opp mot 500 personer, inkludert geistlighet og ordensfolk. Etter messen vil det bli arrangert en mottagelse for den nye biskopen og med en mer formell middag for inviterte gjester utpå kvelden. Slikt fordrer nitid planlegging for at alt skal gå ordentlig for seg. 

 

– Biskop-elekt Varden skal også ha et sted å bo når han flytter fra Mount Saint Bernard Abbey til Kalvskinnet i Trondheim.  Er alt klart, eller tar menighet og stift også et tak der?

– Heldigvis har vi en fin bispeleilighet stående klar til vår nye biskop; den trenger kun litt oppdatering før innflytting, men er i prinsippet klar. Ellers er det endel andre praktiske ting som må på plass før den nye biskopen kommer, f.eks. egen bil, osv..Vi har tross alt ikke hatt en fastboende biskop her på over 10 år, sier Vold.

 

Les mer

 

Les også

 

AbbedErik1.jpeg

Fakta: Abbed Erik Varden O.C.S.O.

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.