Katolsk forum Asker og Bærum inviterer til foredrag

IMG_1187.jpeg

FAGETISK RÅD: Georg Fredrik Rieber-Mohn er tidligere høyesterettsdommer og riksadvokat, og er nå leder av Fagetisk Råd i Oslo Katolske Bispedømme. Foto: Petter Stocke-Nicolaisen.

 

Katolsk forum Asker og Bærum inviterer til foredrag 20. oktober kl. 12.30 i menighetssalen til Mariakirken menighet på Stabekk. Foredragsholder Georg Fredrik Rieber-Mohn skal gi en innføring i saksbehandlingen ved mistanke om seksuelle overgrep, erfaringer og endringer i lovverket som er høstet inn siden beredskapsplanen ble vedtatt i 2003. 

Georg Fredrik Rieber-Mohn er tidligere høyesterettsdommer og riksadvokat, og er nå leder av Fagetisk Råd i Oslo Katolske Bispedømme.

Katolsk Forum tok sist vår opp problemene omkring seksuelle overgrep i Kirken med et foredrag av p. Arne Kirsebom, og følger nå opp temaet med dette foredraget av Rieber-Mohn. Bispedømmets beredskapsplan for behandling av saker som gjelder når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd ble vedtatt i 2003, og blir nå revidert for å følge opp erfaringene som er høstet siden da, og utvikling i lovverk mv.

 

Les mer: