OD 2019: Fra gruvesjakt til skolebenk

Operasjon Dagsverk 2019 støtter Caritas Norges ungdomsprosjekt i DR Kongo

IMG_7420.jpeg

UT AV MØRKET: Årets OD-aksjon støtter Caritas Norges prosjekter i DR Kongo. Målet er å få barn og unge som arbeider i lovløse gruver, tilbake til skolebenken. – Det er mange årsaker til at Caritas er spesielt godt egnet til å yte hjelp i DR Kongo. Caritas har et av landets største hjelpenettverk – og vi er tilstede over hele landet, sier Caritas Norges generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg (t.h.). Her sammen med OD-prosjektkoordinator Norma Perez.    

 

For første gang i Operasjon Dagsverks 56-årige historie skal elevene samle inn penger til et av Caritas Norges prosjekter: Å hjelpe barn og unge som arbeider i DR Kongos livsfarlige gruver, tilbake til skolebenken.

 
Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

c1b7936c-184d-4554-bf29-f648c0993a32.jpg Tusenvis av unge kongolesere er rekruttert som barnesoldater av brutale militser, de blir ofre for seksualisert vold og tvinges til å arbeide 16-timersdager i lovløse gruver. Mineralene de utvinner med liv og helse som innsats, selges til Vesten og Kina og kan ende opp i våre mobiltelefoner. «Til hvilken pris?» spør Operasjon Dagsverk og Caritas Norge – spørsmålet er også aksjonens navn.  

– I deres kampanjedokumenter skriver Caritas Norge at «DR Kongo er et av verdens verste land å være ungdom i». Kan du forklare det nærmere, generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg?

– DR Kongo er et av verdens fattigste land. Bare halvparten av de som begynner på skolen, blir ferdige med grunnskolen. Fem millioner barn og unge er underernært, og i det voldsherjede Øst-Kongo voldtas 50 kvinner hver time. Mer enn 100 militsgrupper er aktive, og de unges tilværelse er risikabel. Under disse forholdene forsøker de likevel å skape seg en normal ungdomstid. Vold og fattigdom preger hverdagen. Men det er ungdommen som representerer fremtiden. Vi ønsker å gi dem tro på fremtiden og håp, selv om de bor i et av verdens verste land for unge å vokse opp i.

– Mange barn og unge ender opp som barnesoldater, ofre for seksualisert vold eller gruvearbeidere. Hvorfor er det sånn i et land som er så rikt på naturressurser?

– Årsaken til den humanitære krisen i DR Kongo er komplisert, og kan ikke oppsummeres i en enkelt setning. Men det er liten tvil om at viktige institusjoner aldri har fungert som de skulle, sier generalsekretæren i Caritas Norge og forteller at skolegang for kongolesiske barn koster penger. Det har veldig mange familier ikke råd til.

– Dermed får ikke barna de mulighetene som en utdanning ville gitt dem. Mange barn må streve i gruver for å finansiere egen utdanning og betale familiens andre utgifter. Uten utdanning er de svært sårbare for å bli utsatt for overgrep og utnyttet som billig arbeidskraft, sier Skretteberg og minner oss om at foreldreløse barn har det spesielt vanskelig:

– De får ofte ikke den oppfølging og hjelp de trenger. I en slik situasjon kan væpnede opprørsgrupper ofte bli den familien og det sosiale sikkerhetsnettet, som barna ikke får noe annet sted.

 

«Mange vil få en støkk når de oppdager hvordan materialer til blant annet våre mobiltelefoner, blir utvunnet.» 

Martha Rubiano Skretteberg

 

Bruker lokale krefter

Amnesty International forteller i en rapport fra 2017 at kobolt utvunnet av barn i kongolesiske gruver er blitt til komponenter i produkter fra Apple, Microsoft, Tesla og Samsung. Mobilen eller PC-en som du leser denne saken på, kan inneholde kobolt fra én av DR Kongos gruver. Det skaper en bisarr og tragisk kobling mellom vår hverdag – og den tusenvis av kongolesiske barn og unge opplever i dype, mørke, vannfylte og luftfattige gruvesjakter.

– Årets Operasjon Dagsverk-aksjon retter seg mot barn som arbeider i gruvene i områdene Wamba (Orientalprovinsen) og Uvira (Sør-Kivu). Hvorfor bestemte dere dere for å hjelpe nettopp disse barna og ungdommene?

– Vi skulle gjerne hjulpet enda flere ungdommer, både i DR Kongo og andre land. Men vi har vi et godt samarbeid med Caritas-organisasjonene i de to aktuelle provinsene, og de gjorde det klart at dette prosjektet var svært nødvendig. Det er også viktig for oss å bruke dette prosjektet til å fokusere på de forferdelige arbeidsforholdene som barn og unge utsettes for. Mange vil få en støkk når de oppdager hvordan materialer til blant annet våre mobiltelefoner, blir utvunnet. 

– Dere skal forsøke å hjelpe 15 000 ungdom i alderen 12 – 19 år. Hva gjør Caritas Norge spesielt egnet til å lykkes med et sånt prosjekt?

– Det er mange årsaker til at Caritas er spesielt godt egnet til å yte hjelp i DR Kongo. Caritas har et av landets største hjelpenettverk – og vi er tilstede over hele landet. Vi har allerede implementert utdanningsprosjekter i Kongo, og vi kjenner forholdene på bakken godt. Samtidig nyter vi stor respekt, og brukes blant annet aktivt av den kongolesiske stat i deres arbeid for å gi flere grunnleggende skolegang. Tilsammen gjør dette oss særlig godt egnet til å utføre et prosjekt som dette.

 

Se kampanjevideo: Bli med på reisen mobilen din har vært med på – før den kom til deg

 

Ta inn OD-elever

I 2018 deltok rundt 80 000 ungdommer på OD-aksjonen. Caritas Norge håper at enda flere blir med i år, fordi saken er viktig og lett å identifisere seg med. Til nå har 466 skoler meldt seg på.

– Da jeg var med på OD, bakte vi boller som vi solgte på gaten. Noen ble «ansatt» av sine foreldre en dag for å gjøre havearbeid. Hva gjør man nå?

– Pengene er viktig, men innsatsen ungdommene legger ned, er på mange måter enda viktigere. At de selv må svette og slite litt, kan bidra til at norske ungdommer forstår mer av situasjonen til dem som behøver hjelp, sier prosjektkoordinator Norma Perez i Caritas Norge.

–  De blir «ansatt» til en masse forskjellig – alt fra å hjelpe til i en menighet eller gjøre praktisk forefallende arbeid i en offentlig virksomhet eller privat bedrift.

Caritas Norge prioriterer rekruttering av potensielle arbeidsgivere nå:

– Vi oppfordrer dem til å ta inn elever på OD-dagen 31. oktober. Vi håper også at norske katolske menigheter kan åpne sine dører for en arbeidsvillig ungdom denne dagen. Det koster kr 400,-. Pengene skal sørge for at barnearbeidere i DR Kongo kommer seg tilbake til skolebenken, forklarer Perez.

Biskop Bernt I. Eidsvig oppfordrer katolske menigheter til å ansette en OD-elev, og Oslo katolske bispedømme tar selv inn to elever på OD-dagen. 

– Årets aksjon handler om å hjelpe 15 000 unge i DR Kongos mineralgruver. Hvorfor mener du at norsk ungdom bør engasjere seg i denne saken?

– Ungdom er ungdom, enten de blir født i Kongo eller Norge: De forelsker seg, er sammen med venner og de har håp for fremtiden ... , men landene er så forskjellige: Ett er rikt og trygt, ett er fattig og farlig. Mineralene er viktig for både norsk og kongolesisk ungdom – her bruker vi dem i mobilen, slik at vi kan chatte, spille og lytte til musikk. I Kongo sliter barn og unge i redselsfulle gruver – opptil 16 timer hver dag – for å utvinne de samme mineralene, forteller Norma. Hun presiserer at det viktigste for Caritas er at norsk ungdom skal få muligheten til å støtte kongolesisk ungdom, og få mer informasjon:

– Vårt ønske er at norske ungdommer skal lære mer om hverdagen til kongolesisk ungdom og at det utvider deres perspektiv på verden.

 

«Vi håper også at norske katolske menigheter kan åpne sine dører for en arbeidsvillig ungdom denne dagen. Det koster kr 400,-.»

OD-prosjektkoordinator Norma Perez

 

Hovedbilde-1024x684.jpgEt veldig fattig rikt land

Caritas’ programmer i DR Kongo retter seg spesielt mot barn og unge som har måttet slutte på skolen for å bli gruvearbeidere. De skal tilbys yrkesopplæring og «catch up»-klasser, rettshjelp og psykososial støtte og ikke minst skal de lære om hvordan de kan påvirke samfunnet og dermed sin egen fremtid.

– Når pengene er samlet inn, hvordan vil de bidra til en bedre hverdag for kongolesisk ungdom? Kan du si noe konkret om hvordan dere vil hjelpe dem?

– Akkurat nå utarbeider vi sammen med Caritas Kongo for å utvikle et program som skal være 4 – 5 år. OD har også viktige erfaringer, som de vil legge vekt på, sier Norma og nevner utdanning, deltagelse og beskyttelse som tre viktige stikkord:  

– Utdannelse, fordi mange unge i Kongo mister år med utdannelse, siden de må arbeide. Vi vil markedstilpasse yrkeskursene, slik de unge deltagerne kan komme seg i arbeid raskt. Deltagelse, fordi det er viktig at unge blir kjent med sine egne rettigheter og kan ivareta dem. Beskyttelse, fordi mange unge i Kongo er traumatiserte etter å ha vært barnesoldater og ofre for seksualisert vold. De sliter mentalt og behøver psykologisk hjelp og støtte. Her arbeider vi sammen med lokale organisasjoner, slik som f.eks. dr. Denis Mukweges Panzi Foundation, sier Norma.

Hun og generalsekretær Skretteberg legger vekt på at de unge er inkludert i hele prosjektet,  derfor deltar de allerede i utformingen av hjelpeprogrammene.

– Caritas Kongo kommer til å følge opp prosjektet lokalt i detalj: De drar til prosjektområdene, treffer ungdommer – og vil ha jevnlig kontakt med Caritas Norge og OD for å diskutere hva vi kan gjøre bedre. Den som er ansvarlig for prosjektet her, vil besøke Kongo et par ganger i året, i tillegg til at vi har god digital kontakt, naturligvis, forteller Norma, og legger til:

– Jeg føler meg veldig heldig som kan bidra til dette prosjektet. Jeg arbeidet i tre år i Kongo og kjenner landet godt: Nordmenn- og kvinner har et veldig negativt og ensidig bilde av landet. Vi tenker «krig, fattigdom, nød». Men landet er så mye mer. Av landets 86 millioner innbyggere er 44 millioner under 16 år: De er endringsagenter, som kan skape en annen og bedre fremtid for et land med stort potensial.

  

 

Årets aksjon

  • 40 000 barn og unge arbeider i gruver i DR Kongo for å utvinne mineraler som brukes blant annet i våre mineraler
  • Arbeidsforholdene beskrives som risikable, helseskadelige og lovløse
  • De unge gruvearbeiderne arbeider ofte opptil 16 timer per døgn
  • De tjener pluss/minus 10 dollar per måned
  • Årets OD-aksjon heter «Til hvilken pris?»
  • Den skal gi barnearbeiderne i DR Kongos gruver skolegang, psykososial støtte og trening i å ivareta sine rettigheter og å påvirke samfunnet
  • Prosjektene i DR Kongo drives av Caritas Norge i samarbeid med Caritas DR Kongo
  • Les mer om årets aksjon på disse nettsidene 

 

Slik kan du bidra