Vatikanet: Tre nye kardinaler har fylt åtti år

Vatikanet/New Delhi 14. oktober 2019 (KI/KAP) – I perioden fra 11. til 15. oktober 2019 har tre kardinaler fylt åtti år og mistet dermed retten til å stemme ved et pavevalg.

Den 11. oktober fylte den polske tidligere kuriekardinalen Zenon Grocholewski åtti år. Han ble presteviet i 1963, og deretter arbeidet han i nesten tyve år som prest og kirkerettsekspert. I denne perioden studerte han kirkerett ved Det pavelige universitetet Gregoriana og tok doktorgraden. Fra 1975 til 1998 underviste Grocholewski i kirkerett på flere pavelige universiteter i Roma. Ved siden av var han medarbeider i revisjonen av den kirkelige lovboken Codex Iuris Canonici (CIC), som ble promulgert i 1983.

Hans landsmann, den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005), utnevnte ham i juli 1982 til sekretær for Det høyeste tribunal av den apostoliske signatur, og den 21. desember 1982 ble han utnevnt til titularbiskop av Agropoli. Han ble utnevnt til erkebiskop den 16. desember 1991, men beholdt samme kuriepost. Den 5. oktober 1998 ble han utnevnt til prefekt for Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur. Et år senere utnevnte paven ham til prefekt for Kongregasjonen for katolsk utdannelse, og samtidig ble han storkansler for det pontifikale universitetet Gregoriana. Som prefekt sørget han for en nyordning av kirkerettsstudiet. I 2001 kreerte paven ham til kardinal. I denne perioden var han den tredje mektigste polakken i Vatikanet, etter paven selv og pavens privatsekretær Stanislaw Dziwisz, senere kardinal.

Pavene Benedikt XVI (2005-13) og Frans (2013- ) stadfestet ham som prefekt for Utdannelseskongregasjonen, som Grocholewski i alt ledet i seksten år. I mars 2015 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 75 år gammel.

Søndag den 13. oktober fylte den italienske kardinalen Edoardo Menichelli også åtti år. Han var fra 2004 til 2017 erkebiskop av Ancona i regionen Marche, og han ble kreert til kardinal i 2015 av pave Frans. I sine prestestudier la Menichelli hovedvekt på pastoralteologi, og etter sin prestevielse i 1965 underviste han i religion på statlige skoler. I 1968 ble han kalt til kurien i Roma, hvor han tilbrakte 27 år. Han arbeidet først ved Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur, deretter fra 1992 til 1994 i Østkirkekongregasjonen. Der var han personlig sekretær for prefekten og tidligere toppdiplomaten kardinal Achille Silvestrini (1923-2019).

I 1994 utnevnte pave Johannes Paul II ham til erkebiskop av Chieti-Vasto. I den italienske bispekonferansen ledet han kommisjonen for familien, og på bakgrunn av disse erfaringene ble han utnevnt til medlem av de to familiesynodene i 2014 og 2015. Hans overraskende kreering til kardinal i begynnelsen av 2015 ble regnet som et tegn på pave Frans’ personlige verdsettelse av ham, samtidig som det ble klart at pave Frans’ kardinaler i liten grad ville komme på tradisjonelle «røde» seter. Etter hans avskjedssøknad av aldersgrunner fra embetet som erkebiskop av Ancona, utnevnte paven ham i september 2017 til medlem av Den apostoliske signatur. Sist han skapte avisoverskrifter var i november 2017, da han veltet i sin Fiat Panda, men unnslapp med noen skrubbsår.

Tirsdag den 15. oktober fylte også den indiske kardinalen Telesphore Placidus Toppo åtti år. Han ble presteviet i 1969 i Himmelried i Sveits, og deretter tok han en doktorgrad i Roma. I 1978 ble han utnevnt av den hellige pave Paul VI (1963-78) til biskop av Dumka i delstaten Jharkhand øst i India, bare 38 år gammel. Han ble den 8. november 1984 utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Ranchi, og han overtok som erkebiskop av Ranchi den 7. august 1985. Dette embetet hadde han i 33 år til sin pensjonering i midten av 2018.

Toppo ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003. Han var den åttende kardinal fra India, men den første som tilhørte landets urinnvånere. Han tilhører stammen Oraon (Kuruk), som sammen med santalene (en gruppebetegnelse som omfatter flere stammer) var målgruppe for Den norske santalmisjonen. Erkebispedømmet Ranchi og bispedømmene Dumka og Gumla ligger i disse folkenes kjerneområder. Oraon-stammen tilhører gruppen Adivasi, som omfatter 7 % av Indias befolkning. Hans besteforeldre gikk over til kristendommen og katolisismen på begynnelsen av 1900-tallet.

Toppo ledet den indiske bispekonferansen fra 2004 til 2008. Fra 2012 til 2014 var han medlem av Kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske anliggender. Den 24. juni 2018 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 78 år gammel. Han ble internasjonalt kjent i konservative teologkretser i 2008, da han undertegnet en petisjon som krevde et nytt dogme som ga Jomfru Maria tittelen «med-forløserinne» (Co-Redemptrix). Dette forslaget avvises av det overveiende flertallet av biskoper og kardinaler av økumeniske og prinsipielle dogmatiske grunner. Etter hans åttiårsdag er tre indiske kardinaler stemmeberettiget ved et pavevalg.

Etter disse tre åttiårsdagene er det nå 124 kardinaler som har stemmerett ved pavevalg av de i alt 224 kardinalene. 67 av dem er kreert av pave Frans, som for første gang har utnevnt et flertall av kardinalelektorene.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)