Adventsaksjonen 2019: Gi ungdom i Colombia en trygg fremtid

Colombia2_JOHN EIDER QUINTERO, FRANKLIN MONTAÑA GAONA, ANGGIE KATHERINE CANIZALES PAZ og NATALIA ALEJANDRA MORALES SERNA .jpeg

STØTT ADVENTSAKSJONEN: Gi ungdommene i krigsherjede Colombia en trygg fremtid gjennom opplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett. 

 

Årets adventsaksjon i regi av Norges unge katolikker og Caritas Norge vil sikre ungdommer mellom 15 og 17 år i Caquetá, et tidligere geriljaområde i Colombia, yrkesopplæring innen fiskoppedrett for økt inntekt og bedre levekår. Dette vil minske risikoen for at ungdommene rekrutteres til aktiviteter som truer freden i området. 

 

Colombia har opplevd en 50 år lang borgerkrig, frem til fredsavtalen ble signert i november 2016. Caritas har vært en nøkkel i fredsprosessen, og Caritas Norge er en viktig partner. 

De to delstatene Caquetá og Norte Santander var mest utsatt for konflikten. Folk her lever av landbruk, men på grunn av konflikten har de fått produsert mindre mat. Det skyldes manglende satsing på landbruk fra myndighetenes side. Veiene er dårlige, slik at bøndene bruker lang tid på å transportere varene til markedet og underveis kan varer som fisk tape seg. Myndighetene har heller ikke investert i sikkerhet i dette området, og heller ikke støttet bøndene med omlegging fra kokadyrking til lovlig jordbruk som gir lavere inntekt. 

 

Colombia18_Gutt med fisk.jpeg

FOR FRED: Caritas Norge tar initiativ for å sikre at tidligere geriljasoldater fra opprørsbevegelsen FARC får en ny levevei og ikke truer fredsprosessen gjennom å knytte til seg nye kriminelle grupper.  Foto: Caritas

 

Det er lite mangfold i matproduksjonen, og mange mangler tilstrekkelig og næringsrik mat. Ved å sikre ungdom yrkesopplæring i fiskeoppdrett og landbruk vil folket få det bedre. 

 

Støtt adventsaksjonen:

Kontonummer: 3000 16 91410
eller Vipps til: 93083

 

Behov for ny levevei

Utdanning og støtte til omstilling til et sivilt liv er et sentralt punkt i fredsavtalen, og fremover må disse lovnadene oppfylles, om ikke, kan det true freden.

 

IMG_20190717_130300388_HDR.jpg

YRKESOPPLÆRING: Fiskeoppdrett er den mest etterspurte matproduksjonen i verden i dag. Med yrkesopplæring kan ungdom skaffe seg og familien et levebrød. Foto: Caritas

 

Caritas Norge har tatt initiativ for å sikre at tidligere geriljasoldater fra opprørsbevegelsen FARC får en ny levevei og ikke truer fredsprosessen gjennom å knytte til seg nye kriminelle grupper. Arbeidet baserer seg på å støtte oppunder fredsbygging, forsoning, demokratibygging, sikre småbøndene mer effektivt landbruk, forbedre matvaresikkerheten, redusere fattigdom, redusere konfliktnivået og forebygge ulovlige avlinger og sikre at tidligere FARC-soldater og ungdom får yrkesopplæring og inntekt. Programmene utføres i samarbeid med lokalt næringsliv, myndighetene og tidligere geriljasoldater.

 

– Ungdom i Colombia drømmer om fred. De vil utdanne seg, og de vil jobbe. Med deres hjelp får de unge opplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett slik at de får de anledning til å skaffe seg et levebrød for seg og familien, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær for Caritas Norge. 

 

Klimasmart landbruk og fiskeoppdrett

Fattige på landsbygda har store behov. Drømmen er fred, men regjeringen holder ikke det de har lovet, sier «Adriana» (31) som har vært FARC-soldat.

Mange ungdommer tenker som Adriana. Å sikre ungdom utdanning og mulighet til inntekt er derfor en nødvendighet i prosessen for å sikre freden i Colombia.  

Støtte fra Adventaksjonen 2019 vil sikre ungdommer i to tidligere geriljaområder i Colombia utdanning og yrkesopplæring i klimasmart landbruk og fiskeoppdrett slik at de kan få seg jobb og bedre sine levekår. Dette bidrar slik til å sikre fredsprosessen i landet.

Jeg håper folk forstår hva de tidligere geriljakrigerne gjør for å omstille seg, sier Erika Tatiana Gutierrez. Hun har utdannet seg til jordbruker gjennom Caritas.

 

Inntektene fra Adventaksjonen 2019 vil gå til å:

  • gi ungdom opplæring i fiskeoppdrett
  • gi ungdom utdanning i effektivt og klimasmart landbruk
  • gi opplæring i markedsføring av landbruksprodukter
  • organisere småbønder for å redusere kostnader ved produksjon og salg
  • gi minst 50 prosent av yrkesopplæringsplassene til kvinner
  • sikre at kvinner deltar i beslutningsprosesser i lokalsamfunnet
  • gi lederopplæring

 

For å nå målet

For å oppnå målet om å sikre ungdommene et levebrød må vi jobbe på ulike fronter:

1. Opplæring av ungdom i produksjon av fisk  
Fiskeoppdrett er den mest etterspurte matproduksjonen i verden i dag, slik er det også i Colombia. Det er likevel vanskelig å finne folk som har den tekniske og praktiske kunnskapen som trengs for å drive fiskeoppdrett. Mange har enten høyere utdanning og høy lønnsforventning, - eller så er de ufaglærte arbeidere. Derfor er det mange steder et behov for å gi ungdom opplæring, slik at de som ellers ikke ville fått jobb, kan få det. Prosjektet Adventsaksjonen støtter i 2019 ligger i områdene hvor det er et gap mellom hvilke behov man har for ungdom med kompetanse, og den faktiske kunnskapen ungdommen har. Adventsaksjonen 2019 skal gi ungdom mulighet til å få jobb gjennom å:  

  • tilby praksisplasser i fiskeoppdrett på eksisterende yrkesskoler.

  • tilby nettbasert læring. 

 

Colombia10 hovedbilde.jpg  

ARBEIDSPLASSER: Det er mange steder et behov for å gi ungdom opplæring, slik at de som ellers ikke ville fått jobb, kan få det. 

 

2. Forbedre inntekten for ungdommer og deres familier gjennom etableringen av egne bedrifter og/eller kvalifisere dem for jobber i akvakulturmarkedet.

Prosjektet vil:
• Gi økonomisk og teknisk støtte til ungdom så de kan opprette egne bedrifter.
• Forbedre produktiviteten og skape nye virksomheter. Dette vil skape nye arbeidsplasser, samtidig som man utdanner ungdom som er kvalifisert til ulike typer jobber innen akvakultur.
• Opprette regionale støttesentre for lagring, bearbeiding og produksjon / forbedring av fisk.

 

Støtt adventsaksjonen:

Kontonummer: 3000 16 91410
eller Vipps til: 93083

 

IMG_2824.JPG

KVINNER: Inntektene fra adventsaksjonen vil også gi minst 50 prosent av yrkesopplæringsplassene til kvinner, som er en sårbar gruppe. Dette bil bidra til at kvinner deltar i beslutningsprosesser i lokalsamfunnet. Foto: Caritas Norge.

 

Vil du vite mer om Adventsaksjonen?