Bispevielsen i Trondheim: – Første katolske bispevielse i Nidarosdomen siden reformasjonen

 

Bispevielse ved Hellig Olavs grav 

41909694920_b4566fbe5a_k.jpg

HISTORISK BISPEVIELSE: Biskop-elekt Varden (t.v.) blir viet i Nidarosdomen lørdag 4. januar. Det er første gang siden reformasjonen at en katolsk biskop blir viet i den tidligere metropolitankirke, altså erkebiskopens kirke. Til høyre for biskop-elekt Varden står biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo og deretter generalvikar for Midt-Norge stift p. Ole Martin Stamnestrø. Foto: Jan Erik Kofoed

 

 

Biskop-elekt Erik Varden blir den første katolske biskop av Trondheim som vies i Nidarosdomen siden reformasjonen.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Den katolske kirke i Norge åpner 2020 med å vie en ny og ung biskop av Trondheim og det på en måte som trekker linjene tilbake til gammel tid: – Den nye biskopen skal vies i Hellig Olavs kirke Nidarosdomen 4. januar 2020 kl 10.30, bekrefter økonom i Trondheim stift Per Albert Vold.

– Hvorfor flyttes seremonien?

– I utgangspunktet ble seremonien planlagt i vår nye domkirke St. Olav i Trondheim, men etterhvert forsto vi at dette ville bli problematisk: Først å fremst fordi kirken rett og slett er for liten til å ta imot alle som har lyst til å delta i biskop-elekt Vardens bispevielse, sier Vold. Han forteller at St. Olav domkirke, Trondheim, rommer et sted mellom 450 og 500 personer. Det er allerede anmeldt mange gjester både fra inn- og utland, selv før invitasjonene sendes ut.

– Trykte invitasjonskort postes i disse dager, sier Vold og fortsetter:

– Det har vært en meget stor interesse for å delta, ikke bare fra menighetene i Midt-Norge, men fra hele landet. For at alle skal få plass, så vi oss nødt til å finne en annen løsning, sier Vold.

Nidarosdomen har plass til cirka 1200 personer. Det må til, for i tillegg til de norske gjestene, er det invitert mange geistlige fra England, Tyskland – og resten av Europa.

– Hva synes du om at nasjonaldomen blir vielseskirke og ikke – som planlagt – den vakre St. Olav domkirke?

– Selvsagt hadde det vært utrolig fint å kunne holde seremonien i st. Olav, vår nye domkirke, men når det er sagt: Det gir en ekstra dimensjon at vår nye biskop blir viet til biskop i nasjonalhelligdommen Nidarosdomen. Tenk bare på den historien kirken har og at hvor alle tidligere katolske biskoper ble viet der, stråler stiftsøkonom Vold.

Seremonier er, som kjent, en øvelse Den katolske kirke behersker. Bispevielsen blir intet unntak – den blir storslått med prosesjon fra St. Olav domkirke til Nidarosdomen, mens kirkeklokkene ringer.  

– Vi håper på en fullsatt dom, og vi forventer rundt 150 geistlige, ordensfolk og ministranter i prosesjonen. Etter at biskop-elekt Varden er viet til biskop, vil prosesjonen gå tilbake til St. Olav domkirke. Der inntar den nyviede biskop sin trone og domkirke. Etter seremonien er det mottagelse for alle i Erkebispegården.

 

VED OLAVS GRAV: Biskop-elekt Varden preker
i Nidarosdomen under olavsmessen 2018.  Foro: Jan Erik Kofoed

29847921078_a19e74b2c7_k.jpg– Minner oss om hva det betyr å være en Kristi disippel

Biskop-elekt Varden hadde sin siste dag som abbed for Mount Saint Bernard Abbey torsdag 31. oktober. Nå hviler han ut og forbereder seg på nye oppgaver i Hellig Olavs by.

– Hva betyr det for deg å bli bispevigslet i Nidarosdomen, rett ved Hellig Olav grav, som den første katolske biskop siden reformasjonen?

– Siden Kirkens første tider, har martyrene stått som veivisere for de troende. De peker mot en virkelighet utover den jordiske; de viser at det finnes en troskap det er verd å leve og dø for, at kjærligheten overvinner døden. Olavsarven gir dette almene budskap personlig form. Hellig Olav bringer fordringen nær og gjør den utfordrende. At bispevielsen får feires i så rikt symbolske omstendigheter vil minne oss alle, ikke bare meg, men hele Stiftet, om hva det betyr å være en Kristi disippel. Dertil vil det vitne om forsoning og videre fellesskap. At Den norske kirke så raust stiller Nidarosdomen til disposisjon, rører meg dypt, sier biskop-elekt Varden fra sitt tilholdssted på den engelske landsbygden.   

 

Takknemlig overfor Den norske kirke

Siden april 2009 har biskop av Oslo Bernt I. Eidsvig vært apostolisk administrator av Trondheim stift. Nå skal han snart overlate stiftet til en biskop-prelat med eget sete i Trondheim. I sin kunngjøring av bispeutnevnelsen 1. oktober 2019 beskrev biskop Eidsvig biskop-elekt Varden på følgende vis: «Han er omsorgsfull, lærd og rettferdig.»

– Hva synes biskopen om at vielsen av biskop-elekt Varden skal skje i nasjonalhelligdommen Nidarosdomen, ved Hellig Olavs grav?

– Det er jeg veldig glad for. Jeg er takknemlig for at Den norske kirke gjør det mulig. Stedet er symboltungt, ikke minst fordi Nidarosdomen var vår metropolitankirke, altså erkebiskopens kirke. Der ble katolske biskoper av Trondheim viet før reformasjonen, der ligger Hellig Olavs grav, og når vi nå vier den nye biskop av Trondheim i Nidarosdomen, så trekker vi den historiske linje fra oss og 500 år tilbake i tid.

– Hva sier dette om det økumeniske samarbeidet i Norge?

– Den norske kirke har latt oss bruke Nidarosdomen til olsokmesse, og vi har sågar hatt en prestevielse der (av p. Egil Mogsnad, 26. januar 2014). Vi er i den mottagende ende av en meget positiv økumenisk holdning fra Den norske kirkes side – jeg er takker særlig for biskopene, domprosten og menighetsrådets generøsitet.   

– Tror biskopen på fullsatt dom?

– Jeg tror iallfall ikke at vi vil føle oss ensomme denne dagen, selv i den store domen.

 

 

Praktisk informasjon

– Det kommer mange gjester og besøkende til Trondheim i anledning vielsen. Hvor skal gjestene nå innlosjeres?

– Det kommer svært mange som skal overnatte, og vi har reservert hele Comfort Park Hotell.  De som ønsker rom der, må bestilles gjennom oss i Stiftet. Dette for at vi skal ha full kontroll på rommene. I tillegg har vi reservert rom på Quality Hotel Augustin, litt lenger ned i gaten, sier Per Albert Vold i Trondheim stift.

  • For bestilling av rom på Quality Hotel Augustin, Trondheim: Referansenummer: 4341. Ta kontakt med hotellet på telefon 73 54 70 00, eller send e-post på q.augustin@choice.no,. 
  • For bestilling av rom på Comfort Hotel Park: Ta kontakt med økonom i Trondheim stift Per albert Vold på e-post per.albert.vold@katolsk.no.
  • Ønsker du å bo hos Birgittasøstrene på Tiller? Finn mer informasjon på deres nettsider

 

 

 

TILBAKE TIL OLAVS BY: 
For en fullsatt menighetssal holdt 
biskop-elekt abbed Erik Varden Olsokforedraget 2018.  
 

IMG_1416.jpegFakta: Abbed Erik Varden O.C.S.O.

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

 

Høyoppløselige (presse-)bilder av biskop-elekt Varden 

 

Les flere saker om abbed Erik Varden på katolsk.no

 

Les også