Edukacja to nie „produkowanie specjalistów

library-1400313_960_720.jpg

 

 

Podczas spotkania z pracownikami wyższych uczelni z okazji forum Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (IFCU) Ojciec Święty zwrócił uwagę na ważny, a często pomijany dzisiaj element kształcenia, jakim jest wychowanie. „Kształcić nie oznacza jedynie «wypełnić głowę pojęciami». Uniwersytet nie może jedynie «produkować» profesjonalistów w różnych dziedzinach. Powinien dbać o pełny rozwój osoby, kształtować kreatywnych i odpowiedzialnych liderów życia społecznego, ludzi zatroskanych o wspólne dobro” - powiedział papież.

 

Papież Franciszek zwrócił uwagę, że szkolnictwo wyższe stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami, które są związane z rozwojem nauk ścisłych, nowych technologii i ewolucji potrzeb społeczeństwa. Uczelnie czują się w obowiązku odpowiedzieć na te potrzeby, kształcąc wykwalifikowanych specjalistów. Zdaniem papieża „nie wolno jednak zapomnieć o obowiązku wychowania”. Jest to ważne zadanie uczelni katolickich.

„Ta potężna presja, odczuwana w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, politycznego i kulturalnego, stanowi wyzwanie dla każdego uniwersytetu. Dotyczy to zwłaszcza wykładowców, do zadań których należy nie tylko prowadzenie badań i przygotowywanie nowych pokoleń do bycia wykwalifikowanymi profesjonalistami w różnych dziedzinach, ale także kreatywnymi i odpowiedzialnymi liderami życia społecznego i obywatelskiego, zatroskanymi o wspólne dobro, z właściwą wizją osoby i świata. Uniwersytety muszą więc zastanowić się, jaki wkład mogą i muszą wnieść w integralny rozwój osoby. Jeśli wyzwania te dotyczą systemu uniwersyteckiego jako całości, uniwersytety katolickie powinny odczuwać te potrzeby jeszcze bardziej nagląco”.

W improwizowanym fragmencie swojego wystąpienia, Ojciec Święty zaznaczył, że aby tę wizję zrealizować, konieczna jest edukacja - jak to określił - w „trzech językach”.

„To wymaga trzech języków. Konieczne jest, aby były one używane jednocześnie: język umysłu, język serca i język ręki. Sens jest taki, że należy myśleć w harmonii z tym, co się czuje i robi, czuć w harmonii z tym, co się myśli i robi, robić w harmonii z tym, co się czuje i myśli. Ogólna harmonia, a nie jedynie przejście przez całość materiału akademickiego. Do takiego kształcenia powołany jest uniwersytet. Przede wszystkim więc musimy zacząć od idei wychowania rozumianego jako proces teleologiczny, zorientowany na cel, a zatem na dokładną wizję osoby ludzkiej”.

 

Nowoczesny uniwersytet katolicki, który kształci specjalistów i wychowuje do pełni człowieczeństwa, nie może też, zdaniem Franciszka, zapomnieć o etyce.

„Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy pamiętać, że każde nauczanie wiąże się z pytaniem «dlaczego», czyli wymaga refleksji nad podstawami i celami każdej dyscypliny. Edukacja zredukowana do zwykłej instrukcji technicznej czy informacji, staje się edukacją niepełną. Wiara, że możemy przekazywać wiedzę, abstrahując od jej wymiaru etycznego, w rzeczywistości oznaczałaby rezygnację z edukacji”.

 

 

Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich (IFCU) jest organizacją zrzeszającą ponad 200 katolickich uniwersytetów na całym świecie. Została założona w roku 1924, a w roku 1948 zatwierdzona dekretem papieskim. Celem Federacji jest wymiana naukowa między uczelniami katolickimi.

 

(na podst. Vatican News)

 

Przeczytaj wywiad rektorem jezuickiej uczelni Ignatianum ks. prof. dr hab. Józefem Bremerem SJ