Katolsk messe i Austevoll kirke

Velkommen til katolsk messe i Austvoll kirke søndag 24. november kl. 11.00.


Adresse: Austevoll kirke Prestanesvegen 41, 5392 Storebø


Flerspråklig messe

Austevoll kommune har mange innbyggere som kommer fra ulike land i verden, særlig fra østeuropeiske land som Polen og Litauen, men også fra ulike spansk- og engelsktalende land. De er vokst opp med en annen trosretning enn den evangelisk-lutherske, og opplever det som et savn å ikke kunne gå til jevnlig messe og delta på kirkelige ritualer/fester de er vant med fra hjemlandet. De fleste øst-europeere som bor og jobber i Austevoll er registrerte katolikker og hjemmehørende under St. Paul katolske menighet i Bergen.

Som austevollinger vet, tar det lang tid å forflytte seg tur-retur Austevoll-Bergen; særlig i helgene etter en lang arbeidsuke.

St. Paul menighet har fått låne Austevoll kirke på Storebø og inviterer til katolsk messe en søndag i november i vanlig kirketid. Presten er flerspråklig men messen vil bli feiret på norsk; det vil ellers bli innslag på engelsk, polsk og litauisk. Etter dette blir det kirkekaffe med samtale om folk sine ønsker for fremtidige messer.

 

Hjertelig velkommen og vel møtt!