Kommer på norsk: Biskop-elekt Vardens kritikerroste bok oversettes

 

Biskop-elekt Varden: – Det gleder meg at St. Olav Forlag legger opp til en oversettelse!

32d937aa-5c16-4ad5-8fb5-ee513127fa80.jpg

BISKOP-ELEKT MED INTERNASJONAL BOKSUKSESS: Biskop-elekt Erik Vardens bok «The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance» har mottatt strålende anmeldelser blant annet i britisk presse. Nå oversetter St. Olav forlag boken til norsk.  Foto: Br. Martin

 

I 2018 kom biskop-elekt av Trondheim Erik Vardens «The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance» ut på Bloomsbury forlag, London. Boken omtales allerede som en moderne klassiker.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

FØDE FOR SJELEN: Forlagssjef Kristine Dingstad
sier boken vil komme ut i fastetiden 2020.  

IMG_7625.jpeg I nr. 1 – 2018 skriver St. Olav kirkeblads anmelder Olav Rune Bastrup begeistret at «Med 160 sider i et klart og distinkt språk er dette en lettlest bok. Likevel veier den tungt.» Han avslutter anmeldelsen med en oppfordring: «Måtte St. Olav forlag kjenne sin besøkelsestid og få boken oversatt til norsk.» Lite visste Bastrup da om at forlaget allerede hadde inngått kontrakt om utgivelsen.

– Det verserer rykter om at forlaget har bestemt seg for å oversette og publisere biskop-elekt Erik Vardens bok The Shattering of Loneliness i 2020. Stemmer det, forlagssjef Kristine Dingstad?

– Ja!

Sannsynligvis kommer boken ut i fastetiden 2020:

– Første kapittel er en refleksjon over askeonsdagens «Husk menneske at du er støv», så det passer, forklarer Dingstad.

Biskop-elekt Erik Vardens reaksjon på forlagets planer er naturligvis positiv. På toget mellom Trondheim og Oslo svarer han med en maritim metafor:

– Det gleder meg selvfølgelig at St Olav Forlag legger opp til en oversettelse, og det skal bli interessant å se hvordan boken arter seg på norsk. Den har nå begynt å leve sitt eget liv, så jeg står bare på kaien og vinker mens den legger ut på seilas i nye kjølvann.

 

«Han [Varden] kan skrive personlig, men på en måte som skaper gjenkjennelse, ikke minst ved å trekke inn litteratur og kunst, og bringe dem i samtale med bibelske tekster.»

Forlagssjef Kristine Dingstad

 

Internasjonale jubel-omtaler

Boken har blitt svært positivt omtalt i engelsk presse og på Amazon har leserne premiert den med 5 av 5 mulige stjerner. Én av dem skriver for eksempel: «[Boken er] Et must-read for alle som er interessert i spiritualitet og religiøse opplevelser.» Catholic Heralds anmelder skriver blant annet: «The Shattering of Loneliness is an extraordinary book … .» I The Tablet kan du lese lese at «No reader will remain unchanged», mens Methodist Recorder simpelthen konkluderer med «Absorbing and fascinating ... It is a book to be read more than once.»

– Hva er St. Olav forlags begrunnelse for å utgi The Shattering of Loneliness?

– For mange år siden snakket br. Erik (jeg tror ikke han var prest da) og jeg om et bokprosjekt om kristen antropologi, altså om hva det vil si å være menneske. Den ideen måtte dessverre legges bort da han ble abbed. Men et av hovedtemaene i The shattering er nettopp antropologien, kanskje tydeligst uttrykt i første og siste kapittel: «Husk, menneske at du er støv» og «Vokt deg da så du ikke glemmer Herren», sier Dingstad.

Hun tror SEGL-lesere vil kjenne igjen sistnevnte kapitel som en revisjon av artikkelen «Lengselens logikk» fra 2013.

– Den er typisk for boken i sin sammenstilling av klassiske kristne kilder og moderne litteratur, her Athanasius av Alexandria og den fransk-russiske forfatteren Andreï Makine. Russland er i det hele tatt sterkt til stede i boken, noe som gir ekstra pluss i boken hos meg, sier Dingstad og trekker frem at Vardens tekster har mange styrker: Han kan skrive personlig, men på en måte som skaper gjenkjennelse, ikke minst ved å trekke inn litteratur og kunst, og bringe dem i samtale med bibelske tekster.

– Dette har også med antropologi å gjøre. Varden siterer mange som har satt ord på (eller toner til!) det å være menneske. Og han gjør mer, han samtaler med dem, berøres av dem og utfordres av dem, sier Dingstad, som ikke nøler med å karakterisere Vardens penn som «glitrende».

 

 

– Jeg opplever dessuten at han skiver med troverdighet. Når leseren opplever dette, er det allerede skapt et lite fellesskap mellom forfatter og leser, en liten dialog – og verdens ensomhet er blitt litt mindre trykkende. Boken bidrar dermed til å realisere sin egen tittel «The shattering of loneliness»! Her tror jeg mye av nøkkelen til suksessen ligger. Boken berører.

 

MED I FORTELLINGEN: Filosofen Jean-François Lyotard er opptatt av
menneskets store fortellinger om seg selv. Foto: Bracha L. Ettinger 

Mistet Den store fortellingen529px-Jean-Francois_Lyotard_cropped.jpg

I et intervju med katolsk.no ser biskop-elekt Varden: «At en prinsipiell materialisme, som utelukker transcendens, skaper ensomhet, synes åpenbart. Men det er en kjensgjerning vår verden ugjerne innrømmer, siden den derved ville undergrave sitt eget fundament.»

– Tror du noe av forklaringen på den entusiasme boken er møtt med er at leserne kjenner seg igjen i Vardens tanker om den moderne ensomhet?

– Det er ingen tvil om at den moderne ensomheten er et definerende trekk i vår tid. Men hvor kommer den egentlig fra? Mye har nok med tilhørighet å gjøre – mange mennesker er ikke en naturlig del av en sosial sammenheng på samme måte som før. Den franske filosofen Jean-François Lyotard har påpekt at det moderne, eller rettere sagt postmoderne, mennesket er skeptisk til de store fortellingene. Men om jeg ikke er en del av den store fortellingen lenger, hva – og hvem – er jeg da? Varden går inn i dette fra en original vinkling, nemlig minnet, eller ihukommelsen, sier Dingstad. Hun forteller at den jødiske bakgrunnen for denne måten å tenke på, kommer frem både i Vardens bok og i den neste boken på St. Olav forlag: Brant Pitres – Dette er min kropp! Jesus og eukaristiens jødiske røtter.

– Interessen for Varden er ekstra stor på grunn av at abbed emeritus Varden nå er biskop-elekt Varden og snart blir han biskop Varden av Trondheim. Er det viktig for forlaget å utgi noe så sjeldent som en internasjonal boksuksess om tro skrevet av en norsk katolsk geistlig?

– Jeg hadde bestemt meg for å utgi boken før jeg visste at den var en bestselger. Så jeg vil si at det er kvaliteten som er det viktigste. Men for at en boks kvalitet skal komme til sin rett, må jo boken møte sin leser. Så det er noe betryggende ved at tittelen har solgt godt på engelsk, ikke bare fordi et visst salg er nødvendig for å forsvare utgivelsen økonomisk (kjøp flere St. Olav-bøker, alle sammen!), men fordi det sier noe om forfatterens evne til å kommunisere med og nå frem til mennesker i vår 

 

 

images.jpg

Om «The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance»

 

 

 

TILBAKE TIL OLAVS BY: 
For en fullsatt menighetssal holdt 
biskop-elekt abbed Erik Varden Olsokforedraget 2018.  
 

IMG_1416.jpegFakta: Biskop-elekt Erik Varden O.C.S.O.

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.