Pastoralrådets høstmøte: Evangelisering for og i familien

IMG_6258.jpg

HØSTMØTE: Evangelisering for og i familien var hovedtema for pastoralrådets årlige høstmøte. Foto: Hung Nguyen.

 

Ivrige og engasjerte pastoralrådsrepresentanter møtte opp på Mariaholm for å delta på pastoralrådets årlige høstmøte, helgen 25.–27. oktober. Hovedtemaet for møte var «Evangelisering for og i familien», samt oppsummering av misjonsmåneden i oktober.

Menighetsrepresentantene kunne fortelle om at det har foregått mange aktiviteter rundt omkring i menighetene i løpet av misjonsmåneden. Det har selvsagt vært rosenkransbønn og fornyelse av dåpsløfter, men også familieaktiviteter og katekese med misjon som tema. Og ikke minst, fastedagen i misjonsmåneden som St. Elisabethsøstrene innførte, er et eksempel til å følge, mente mange deltakere.

 

Hannecke Bruce fortalte på en meget inspirerende måte om evangelieforklaring for barn ut ifra sine erfaringer i St. Hallvard menighet. Det ble holdt gruppearbeid som fokuserte på økt engasjement for foreldre og barn på menighet og bispedømme nivå. Mange gode forslag til aktiviteter ble lagt frem, og sendt til menighetene og til biskopen. Det er nettopp barnefamilier som må være vårt hovedoppdrag i Kirken, ble det sagt.

 

IMG_6255.jpg

KATOLSK HJELPEORGANISASJON: Caritas Norge var også innom pastoralrådsmøte for å fortelle om sitt arbeide. Foto: Hung Nguyen.

 

På programmet var det også endel informasjonssaker fra biskopen og fra bispedømmets andre avdelinger. Først og fremst fagavdelingen – tidligere Pastoralavdelingen – hadde mye viktig på å informere om. Alle som lurer på hvor man kan finne inspirasjon og materiell til å snakke  med barn om tro, bør ta en titt på avdelingens nettsider blilys.no og pastoral.no. Det er mye flott å hente! En annen viktig informasjonsbit var høringsuttalelsen om bioteknologiloven som fagavdelingen har levert inn til helse- og omsorgsdepartementet. Det er viktig å bli orientert om hva regjeringen planlegger, hvilke endringer som kommer i denne livsviktige loven, og hva vi som katolikker mener om dette. 

 

Biskop Bernt var til stedet, og det var flott at også at p. Pål Bratbak, mgr. Torbjørn Olsen og p. Łukasz Gruchała fant veien til Mariaholm til tross mange andre oppgaver. Vi savnet PROs leder Dag Albert Bårnes som ikke kunne komme denne gang. Vi håper å se ham igjen til våren.

 

Les mer: