Pater Famuła er død

Om morgenen mandag 18. november 2019 døde oblatpateren p. Teodor Famuła OMI, som har virket mange år i Sverige og Norge.

Han ble født 1. oktober 1935 i Kościeliska (bispedømmet Opole). Han var i OMI-ordenenens juniorat i Lubliniec, som kommunistene stengte i 1951, og alle derfor måtte forflyttes rundt i hele provinsen. Han avla sine første løfter i ordenens kloster Sw. Krzyz 8. september 1953. Deretter besto han matrikulasjonseksamen i Markowice i 1955 og begynte studier i filosofi og teologi i Obra. Han ble ordinert til diakon 28. oktober 1960 i Obra av erkebiskop Antoni Baraniak. Han ble ordinert til prest av samme biskop 19. mars 1961.

Etter prestevielsen fullførte han ett års pastoral sjelesorg i Lubliniec. Deretter tjenestegjorde han som kapellan i Katowice (1962–1963) og Poznań (1963–1967). I juli 1967 kom han til Sverige, der han fungerte som superior og sogneprest i menigheter i Skåne.

Etter invitasjon fra biskop John Willem Gran kom han som den første av OMI-patrene av den polske provins til Norge, og virket i perioden 1980–1988 som sogneprest både i Halden og Fredrikstad.

Han flyttet til Sverige 1988, der han den 1. oktober samme år ble første sogneprest for menigheten St. Nikolai i Ystad i Skåne. Han kom tilbake til Norge i september 1994, og var sogneprest i St. Birgitta i Fredrikstad og i perioder også i de andre Østfold-menighetene.

Pater Famuła forlot Fredrikstad i april 2005, og flyttet til Oblatfedrenes kommunitet i Malmö. Fra 1. januar 2014 tilhørte han kommuniteten i Lubliniec og bodde der på OMI-ordenens eldresenter.

Han døde på sykehus i Lubliniec 18. november 2019, 84 år gammel.

Begravelsen finner sted torsdag 21. november 2019 kl 11.00 i Lubliniec.

Requiescat in pace.

I Norge feires det requiemmesser i Halden 19. november kl 18:00, i Askim 27. november kl 18:30, i Moss 28. november kl 19:00 og i Fredrikstad 29. november kl 11:00.

P. Piotr Pisarek OMI

av Mats Tande publisert 18.11.2019, sist endret 19.11.2019 - 17:29