STLs årskonferanse: Fokus på nasjonalisme og religion

Bernt.JPG

PANELDEBATT: -Vi må være åpne for å lære av folk som er forskjellige fra oss, sa biskop Bernt Eidsvig under STLs årskonferanse på torsdag. Foto: Bjørn Are Davidsen

 

I en tid med mye usikkerhet og store endringer er opplysning og dialog på alle plan blant våre viktigste verktøy, var et av hovedbudskapene under STLs årskonferanse torsdag 29. november. -Det viktigste er spørsmål om gjensidig god vilje, vi må gå inn i samtaler, søke fellesskap og være åpne for å lære av folk som er forskjellige fra oss, sa biskop Bernt Eidsvig i paneldebatt med andre religions- og livssynsledere.

 

«Nasjonalisme og religion» var temaet for STLs (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) årskonferanse i Litteraturhuset i Oslo torsdag 29. november.

 

Religion som drivkraft

«Lever vi i nasjonalismens tid? Hva er forholdet mellom religion og nasjonalisme? Er vår norske form for nasjonalisme særlig inkluderende og åpen?», var noen av spørsmålene som ble stilt.

Hovedforedraget under konferansen ble holdt av dr. Ed Kessler, rektor for Cambridge Theological Federation og grunnlegger av The Woolf Institute. Han regnes som en sentral forsker på relasjoner mellom trosfeller, først og fremst jødisk-kristne-muslimske forhold.

Dr. Kessler understreket at religion er en av drivkreftene i verden i dag, og påpekte at det i Kina er flere kristne enn medlemmer av kommunistpartiet. På verdensbasis vil også de store religionene vokse i årene fremover. I 2030 vil det være 2,7 milliarder kristne i verden (2019: 2,3 milliarder) og 2,2 milliarder muslimer (2019: 1,7 milliarder). I Europa vil det bli færre kristne (2010: 555 millioner, 2030: 455 millioner) mens tallet på muslimer og ikke-troende vil vokse, fra henholdsvis 44 millioner og 140 millioner i 2010 og til 70 millioner og 180 millioner i 2030.

 

Kessler.JPG

RELIGIØS DISKRIMINERING: - Vi ser en utbredt intoleranse basert på etnisitet, nasjonalitet og religion, sa dr. Ed Kessler under STLs (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) årskonferanse. Foto: Bjørn Are Davidsen.

 

Utfordringer

-I Europa ser vi at de religiøse monopolene er borte. Kristendommen er ikke lenger den altdominerende «vertsreligionen» i Europa. Å tilhøre en minoritet blir mer og mer normen, sa dr. Kessler og poengterte at økende antall ikke-troende og religiøs pluralisme kan by på utfordringer på et kontinent med en historisk kristen tradisjon.

Dr. Kessler understreket at vi lever i en usikker og forvirret tid hva angår spørsmål om nasjonal identitet. Mange grupper føler seg ekskluderte av definisjonen av nasjonal identitet. Det gjelder ikke bare i Europa, men også i India og Midtøsten hvor kristne opplever både marginalisering og forfølgelse.

-Globalt har religiøs diskriminering økt de siste årene. Vi ser mange steder en utbredt intoleranse basert på etnisitet, nasjonalitet og religion.

Dr. Kessler sa at religion og nasjonalisme kan være positive krefter i et samfunn.

-Men vi ser også at nasjonalistiske politikere bruker populære symboler, som religiøse symboler, for å fremme sin egen politikk.

 

Stor usikkerhet

Han sa at når et samfunn endrer seg raskt, med teknologiske omveltninger og store demografiske forandringer (som innvandring), vil store grupper av befolkningen føle seg usikre.

-Samtidig har vi ulike verktøy og taktikker for å håndtere dette, som utdanning og opplysning, og respektfulle dialogmøter på lokalplanet. Men det er også viktig å lytte til folks bekymringer i spørsmål om innvandring og demografiske endringer og å ta dem på alvor, påpekte dr. Kessler.

Panel.JPG

PANELDEBATT: Tros- og livssynsledere samtaler under STLs (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) årskonferanse om Nasjonalisme og religion. Foto: Bjørn Are Davidsen

 

Gjensidig god vilje

I en følgende paneldebatt om hvordan tros- og livsynssamfunn kan bidra i en verden i rask endring, sa preses i Den Norske kirke, Helga Byfuglien, at en av de største samfunnsverdiene i Norge er tillit.

-Noe av det viktigste kirkene kan bidra med er at tillit bygges og kan vokse.

Biskop Eidsvig påpekte at optimisme og åpenhet også er viktige verdier.

-Religiøse ledere som ikke er optimister står i motsetning til sitt budskap. Dette er ikke en bransje for pessimister. Det viktigste er spørsmål om gjensidig god vilje. Vi må gå inn i samtalene med andre med åpenhet om å lære og søke fellesskap. Jeg har hatt mange gode samtaler med folk med en helt annen bakgrunn enn meg, sa biskop Eidsvig.