Svensk pinsepastor til Tautra Mariakloster

 

Peter_Halldorf-1.jpg

ØKUMENISK ANLIGGENDE: Den svenske pinsepastoren besøker Tautra Mariaklloster fredag 15. november. I Norge er han kanskje mest kjent for sine bøker om urkirken og den tidlige kristendommen. Foto: Wikimedia

 

Nonnene på Tautra Mariakloster gleder seg til å ønske den svenske pinsepastoren Peter Halldorf velkommen som sin gjest under hans Trøndelag-besøk.  

 

Peter Halldorf er pinsepastor, redaktør, retrettleder og forfatter. 20 av hans bøker er oversatt til norsk. Han er leder for den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby i Sverige, en kommunitet som søker seg mot de historiske kirkenes tradisjoner.

Han ankommer til Tautra Mariakloster fredag 15. november og holder foredrag der kl. 18.00 samme dag; lørdag 16. november holder han nytt foredrag i Stjørdal.  Søndag preker Peter Halldorf i Værnes kirke 

 

Program

 

Fredag 15. november

Peter Halldorf, en av Skandinavias mest markante kirkeledere, holder foredrag på engelsk i Tautra Mariakloster fredag 15. november kl. 18.

Tema er «The Holy Spirit in the Life of the Individual Christian.» («Den Hellige Ånd I den kristnes personlige liv») 

Siden klosteret har begrenset plass, bes det om påmelding: Send <NAVN> og <TAUTRA> til tlf. 46 62 11 16. Kollekt til klosteret. Det er vesper kl. 17.30 og kompletorium kl. 19.30.

 

Lørdag 16. november

Lørdag 16. november arrangerer Stjørdal økumeniske komité en dag for det indre liv, «Tørsten gir lys», i Stjørdal Misjonskirke. Der holder Peter Halldorf foredrag med utgangspunkt I sin bok om profeten Jeremia, «Fuglene synger ikke lenger», som er oversatt til norsk: Hva var Jeremias betydning i hans samtid, og hvilken betydning har han for oss i dag?
Om ettermiddagen blir det flere verksteder, blant annet med sr. Hanne-Maria fra Tautra, om lectio divina, å be med den Hellige Skrift.

Kl. 10.00 – 17.00, inklusive kaffepause og lunsj. Pris kr. 250. Alle under 20 år deltar gratis. Påmelding ved å sende «<NAVN> og <TØRSTEN GIR LYS>» til tlf. 46 62 11 16.

 

Søndag 17. november

Søndag 17. november preker Peter Halldorf i Værnes kirke under gudstjenesten kl.11. Kirkekaffe med miniseminar etter gudstjenesten.