Ny studie: Katolske prester kjappest

bernardino_foppa1.jpg

KJENT PREDIKANT: Den hellige Bernardin av Siena (1380-1444). Hans prekener var livlige og emosjonelle. Som andre tiggermunker i senmiddelalderen gjorde han fullt bruk av et bredt repertoar av anekdoter, parodiering, skuespill, klovneri og fordømmelser.   

  

En ny amerikansk studie, utført av velrenommerte Pew Research Center og lagt frem i midten av desember, viser at katolske prester holder de korteste prekenene.

 

Det betyr at de fleste katolske prester faktisk følger pave Frans oppfordring om å holde prekenene så korte som mulig – i hvert sammenlignet med andre kristne predikanter, skriver Catholic News Agency, CNA, om Pew-undersøkelsen.

 

50.000 prekener

Pew-senteret undersøkte i april og mai i år nærmere 50.000 prekener under søndagsgudstjenesten i en rekke kristne kirker og samfunn over hele USA.  De fant ut at gjennomsnittslengden på en preken var 37 minutter. For katolske prekener var imidlertid snitt-tiden på bare 14 minutter. Ifølge Pews analyse er gjennomsnittstiden lengst for prekenene i historisk svarte protestantiske kirkesamfunn med 54 minutter. Gjennomsnittet for alle protestantiske prekener havnet på 25 minutter, mens de i evangelikale menigheter gikk opp til 39 minutter.

Hva som menes med en «preken», er heller ikke bare enkelt å definere og avgrense, ifølge CNA. I en del trossamfunn, som for eksempel innen historisk svarte protestantiske samfunn, er musikalske innslag og svar fra, og dialog med, de troende i benkeradene inkludert i begrepet «preken»: det vil si en forkynners særskilte utlegning av leste Bibeltekster eller en gjennomgang av et spesifikt religiøst eller moralsk tema under gudstjenesteliturgien. Det kan forklare hvorfor de bruker lengre tid.

 

Hyppige ord

I samme undersøkelse er også prekenenes innhold blitt nærmere analysert, først og fremst ord og begreper som er blitt anvendt. Pew fant ut at 98 prosent av alle katolske prekener inneholder termene «Gud» og «Jesus». Det eneste ordet som forekommer 100 prosent i alle katolske prekener er «si/sier».

De ulike typene kirke eller menighet har også unike ord i prekenene som forekommer ofte eller bare der. Blant katolske prester er det for eksempel ord som «stift», «eukaristien» og «påske». En utpreget term blant evangelikale forkynnere er «evig helvete». I historisk svarte protestantiske menigheter hører de troende frasen «Halleluja…kom!», i den delen av gudstjenesten som er definert som preken, åtte ganger oftere enn i noe annet trossamfunn.

 

Ti minutter!

Pave Frans har flere ganger de siste årene snakket om hvor viktig det er at katolske prester holder «godt forberedte» prekener, men de bør være korte, «ikke mere enn ti minutter, takk!» Pew-senterets undersøkelse viser at de fleste katolske prester er begynt å komme ganske nærme pavens målsetning.  (Catholic News Agency)