Paven til kurien: Vi må forandre oss

Paven.i.kurien.jpeg

ADVARER MOT RIGIDITET: Pave Frans taler til Den romerske kurie. FOTO: Vatican media

 

-For å få gjennomført den pågående kuriereformen trenger vi endringsvilje og et personlig engasjement for forandring og omvendelse.

Dette sa pave Frans lørdag før fjerde søndag i advent da han holdt sin årlige juletale for Den romerske kuries kardinaler, biskoper og prester.

 

Newman

Ifølge Vatican News siterte paven den nylig helligkårede kardinal John Henry Newman som sa at «her på jorden innebærer det å leve forandringer, og perfeksjon er resultatet av mange forvandlinger.»

-For Newman var forandring omvendelse, det vil si en indre omvendelse. Det kristne livet er en reise, en pilgrimsferd, sa pave Frans, og fortsatte:

-Guds folks historie, kirkens historie har alltid vært preget av avganger, overganger og forandringer. Veien er naturligvis ikke rent geografisk, men fremfor alt symbolsk: det er en invitasjon til å oppdage hjertets bevegelse, som paradoksalt nok beveger seg bort for å bli værende, som forandres for å være tro.

 

Forandringer

Pavens juletale til kardinalene og prefektene for den romerske kuries ulike avdelinger ble holdt i den clementiske salen.

I talen ga pave Frans sitt perspektiv på kuriereformene så langt, og sine tanker for det kommende året.

Han mente reformen som en personlig omvendelse har «en særskilt verdi i vår tid, ettersom vi ikke bare lever i en tid preget av forandringer, men lever med en forandring av tiden.»

Paven forklarte at forandring for Kirken baserer seg på troskap til troslæren og til tradisjonen.

 

Kanal for evangelisering

En reform kan ikke starte på null, men må bygge på det gode arbeidet som allerede er utført i kuriens «komplekse historie.»

Han siterte fra sin apostoliske formaning Evangelii gaudium og sa at formålet med den nåværende kuriereformen er at sedvaner, skikker, skjemaer, språk og enhver kirkelig struktur blir en kanal for evangeliseringen i den aktuelle verden,

snarere enn for sin egen selvopprettholdelse. Reformen av strukturene, som krever pastoral omvendelse, kan bare forstås i denne mening: at de alle blir mer misjonerende. Det er derfor, forklarte paven, at det er besluttet at den kommende apostoliske konstitusjonen skal få navnet Praedicate evangelium, som betyr å «Forkynne evangeliet.»

 

Ny evangelisering

Praedicate evangelium er forventet publisert engang i 2020. Den vil erstatte Pastor bonus, den romerske kuries nåværende apostoliske konstitusjon som ble bekjentgjort av pave Johannes Paul II den 28. juni 1988, og som senere ble justert av både pave Benedikt XVI og pave Frans.

I juletalen understreket pave Frans behovet for det Johannes Paul II kalte en «ny evangelisering eller re-evangelisering.» Han mener Kirken må være i sin samtid og legge bort frykten for forandring.

 

-Verden er ikke lenger kristen.  I dag er vi ikke lenger de eneste som produserer kultur, vi er verken de folk lytter først til eller dem de hører mest på.  Vi behøver derfor en endring av vår pastorale mentalitet, påpekte paven og la til at dette ikke betyr «en relativistisk pastoral handling.»

-Vi befinner oss ikke lenger i et kristent regime ettersom troen - spesielt i Europa, men også i store deler av den vestlige verden – ikke lenger utgjør en åpenbar forutsetning for vårt felles liv og våre fellesskap. Snarere fornektes troen mange steder, den latterliggjøres, marginaliseres og krenkes, sa paven.

 

Legg bort rigiditet

Paven advarte mot en rigiditet og stivbent holdning som kommer av frykten for forandring.

-Det finnes alltid en fristelse for å falle tilbake på det som har vært, til og med ved hjelp av nye formuleringer, ettersom det er mer behagelig og velkjent. Men dette er en del av prosessen og en risiko ved å begynne med betydningsfulle endringer, sa pave Frans og fremhevet noe teologen kardinal Carlo Martini sa i det siste intervjuet før han døde der han snakket om Kirkens inngrodde redsel for forandringer:

«Kirken ligger 200 år etter. Hvorfor skjelver den ikke? Er vi redde, preget av redsel fremfor mot? Troen er Kirkens grunn. Tro, tillit, mot. Kun kjærlighet overvinner trøttheten.»

 

Guds kjærlighet

Med tanke på den forestående julehøytiden og inkarnasjonens mysterium, oppfordret paven kardinalene og biskopene til ikke å «glemme at barnet som ligger i krybben har ansiktet til våre fattigste brødre og søstre.»

-Julen er høytiden for Guds kjærlighet til oss, den Guddommelige kjærligheten som inspirerer, leder og korrigerer forandringer og beseirer den menneskelige redselen for å forlate det sikre for å begynne på nytt ut fra mysteriet. Den hellige John Henry Newman sa at julen burde bety at vi mer og mer ligner Ham som ble et barn for vår skyld, at hver ny jul finner oss enklere, helligere, mer ydmyke og kjærlighetsfylte, mer overgivende, gladere og mer fylte av Gud, sa paven.

 

Åremål

Pave Frans meddelte også at han gjennom et Motu proprio har gjort tjenesten som dekan ved kardinalkollegiet om til et åremål på fem år med mulighet til forlengelse for en ny periode. Dette skjer i forbindelse med dekan Angelo Sodanos avgang. Kardinal Sodano, 92 år gammel, har bedt om å få fratre tjenesten, som han har innehatt siden 2005. Pave Frans sa i forbindelse med juletalen for de geistlige ved Den hellige stol at han har akseptert dette og at avgåtte dekaner får tittelen «dekan emeritus». (Vatican News).