Pavens julepreken: – Guds nåde er blitt åpenbart, for å skinne i ditt liv

 

Vær god mot andre selv om andre ikke er gode mot deg, var pave Frans sitt budskap da han feiret midnattsmessen i Peterskirken julaften.

 

I jordens nattemørke ble himmelens lys åpenbart. Hva er dette lys som ble åpenbart i mørket? Apostelen Paulus sa det slik: «Guds nåde er blitt åpenbart». Guds nåde «til frelse for alle mennesker» (Tit 2,11) har i natt omhyllet verden.
 

Evangelieteksten ble lest fra Lukasevangeliet:

[…] Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» […] (Les hele Luk 2,1–14 i Bibel 2011)

 

Rekke ut hånden 

Det enorme kirkebygget var fullsatt, og på Petersplassen utenfor fulgte flere tusen mennesker julemessen via TV-skjermer.

– Vi må ikke vente på at våre naboer skal gjøre godt før vi er gode mot dem, for Kirken til å bli perfekt før vi elsker den, for andre til å respektere oss før vi respekterer dem, sa paven.

– Hvor ofte tenker ikke vi at Gud er god dersom vi er gode og straffer oss hvis vi er slemme? Likevel, det er ikke slik han er, for han elsker oss til tross for alle våre synder, fortsatte paven.

Budskapet fra julemessen er i tråd med det som er et av hovedelementene i Frans sin pavegjerning, nemlig at Den katolske kirken må ha mindre oppmerksomhet om å håndheve sine regler og mer oppmerksomhet om å rekke ut hånden til de som vender seg bort fra den. (©NTB)

 

9v6of4eVbnU.jpg

MIDNATTSMESSEN: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren». Pave Frans bærer jesusbarnet etter midnattsmessen julaften. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

 

Skinner i ditt liv 

«Kjære bror, kjære søster, hvis du synes at dine hender virker tomme og at ditt hjerte virker fattig på kjærlighet, så er dette din natt. Guds nåde er blitt åpenbart, for å skinne i ditt liv. Ta imot den. Da vil julens lys stråle i deg», med disse ordene avsluttet paven sin julaftens preken.  

 

Les hele pavens preken julaften